Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjon arutas oma tänasel erakorralisel istungil Eesti seisukohti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid siseturul. Komisjon otsustas neid seisukohti toetada.

EL asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase hinnangul võiks Euroopa Liit, Eesti eeskuju järgides, olla efektiivsem, kui kõnealune määrus praegu ette näeb ja teha e-teenuste juurutamisel ning nende piiriüleseks muutmisel ära midagi reaalset, piirdumata vaid sellekohaste deklaratsioonidega.

Eesti seisukohti tutvustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mait Heidelberg, kelle kinnitusel toetab Eesti Euroopa Komisjoni algatust internetiteenuste võimaldamiseks EL riikide vahel ja e-identimise vastastikuseks tunnustamiseks.

Eesti pooldab Heidlbergi sõnul põhimõtet luua määrusega raamistik, mis võimaldab lahendada usaldusteenuste piiriülese koostöövõime probleemid ja parandada riiklike järelvalvesüsteemide koordineerimist. Samas on ta sõnul määruse eelnõus sätteid, mis ei taga piisavat usaldusväärsust. Heidlebergi kinnitusel peab Eesti e-identimisel vajalikuks kõrgemat turvalisuse taset, kui see on praegu mitmestes EL riikides.

Kavandatava määruse ((COM(2012)238) eesmärk on ettevõtjate, kodanike ja avaliku sektori asutuste vahelise turvalise ja tõrgeteta elektroonilise suhtluse võimaldamine, millega suurendatakse avaliku ja erasektori internetipõhiste teenuste, e-äri ja e-kaubanduse tõhusust ELis.

Määrusega lisatakse kohustus aktsepteerida teiste liikmesriikide riiklikult tunnustatud elektroonilisi identiteete, täiustatakse e-allkirja kasutamisega seonduvaid nõudeid ja lisatakse digitaalsete tehingute usaldust tõstvate teenuste regulatsioon.

EL asjade komisjon kuulas täna ära ka Eesti seisukohad 14.-15. septembril toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil ning Iirimaa finantsabi programmi seitsmenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta.

Rõivase sõnul on Iirimaa puhul tegemist näitega sellest, et EFSFi, IMFi jt abiprogrammidel on selge positiivne tulemus ning riik aidatakse kärbete ja reformide toel tagasi järje peale. 

Eesti seisukohti tutvustas komisjonile rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside