Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kuulas oma tänasel istungil ära ülevaate Euroopa Liidu eelarveraamistiku 2014-2020 ettevalmistustöödest.
„On väga oluline pöörata täit tähelepanu Euroopa Liidu järgmisele eelarvekavale juba läbirääkimiste algfaasis, et tagada eelarve tulemuslikkus nii Eesti kui ka kogu Euroopa jaoks. Soovime finantsperspektiivi kaudu planeeritavate vahenditega tagada Eesti konkurentsivõime ja elatustaseme olulise kasvu,“ ütles komisjoni esimees Taavi Rõivas.
 
Komisjoni esimees rõhutas, et Eesti on ka järgmise seitsmeaastase perioodi jooksul olukorras, kus EL struktuurivahendite panus Eesti arengusse ületab oluliselt Eesti maksed ühisesse eelarvesse, märkides, et käesoleva perspektiivi jooksul on vahe koguni viiekordne. „Samas tuleb arvestada ka sellega, et elatustaseme kasv vähendab tulevikus Eestile eraldatavaid toetusi ning seetõttu on aastani 2020 tehtavad investeeringud erakordselt olulised,“ ütles Rõivas.
 
Rõivase sõnul on tähtis, et Euroopa Liidu struktuurifondide vahendid kasutatakse ära neiks eesmärkideks, mis on sõnastatud konkurentsivõimekavas „Eesti 2020“.
 
Euroopa Komisjon esitab esimesed ettepanekud 2014. aastal algava eelarveraamistiku osas käeoleva aasta juuni lõpuks. Eelarveraamistiku kokkulepe on kavas saavutada Euroopa Liidu Ülemkogul 2012. aasta lõpuks.
 
Tänasel EL asjade komisjoni istungil osalesid rahandusnõunik Eesti esindusest EL juures Tiiu-Tatjana Reinbusch ja rahandusministeeriumi riigirahanduse ning strateegia osakonna juhataja Urmas Koidu

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside