Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon ja õiguskomisjon arutasid oma tänasel istungil Tallinna Linnavolikogu taotlust Riigikohtule sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lg 2 ja § 9 lg 4 kehtetuks tunnistamiseks nende väidetava vastuolu tõttu põhiseadusega.

Mõlemad komisjonid asusid seisukohale, et sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lg 2 ja § 9 lg 4 on kooskõlas põhiseadusega ega riku kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikke tagatisi, sest sõjahaudade kaitse temaatika on (Genfi 12. augusti 1949 konventsioonide 8. juuni 1977 I lisaprotokolli artikkel 34 kohaselt) riigi ülesanne ning vaidlustatud sätted ei riku Euroopa kohaliku omavalitsuse harta artikkel 4 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet ega piira muul viisil põhiseaduse vastaselt kohaliku omavalitsuse otsustamisruumi.

Tallinna Linnavolikogu leidis oma taotluses, et sõjahaudade kaitse seadusega on alusetult piiratud kohaliku omavalitsuse õigust kohaliku elu küsimuse lahendamisel, kuna sellekohane pädevus sõjahaudade ja nende tähiste üle otsustamisel on antud Vabariigi Valitsusele.

Riigikogu õiguskomisjon ja põhiseaduskomisjon arutasid seda teemad seoses omapoolse arvamuse andmisega Riigikohtule.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside