Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil viia lõpphääletusele valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764). Komisjoni ettepanek on korraldada eelnõu teine lugemine Riigikogu täiskogus kolmapäeval, 29. septembril ja kolmas lugemine neljapäeval, 30. septembril.

Põhiseaduskomisjon toetas Isamaa ja Res Publica liidu esitatud ettepanekut, millega jäetakse eelnõust välja muudatus, mis annab võimaluse kaaluda juurdepääsu õiguse andmist isikuile, kes on toime pannud riigivastase kuriteo karistusmääraga alla viie aasta.

„Ma pean komisjoni sellist otsust igati õigeks. Riik peab seadusega välistama olukorra, et varem  riigivastase kuriteo toimepannud isik võib saada juurdepääsu õiguse riigisaladusele, see ei tohi jääda kontrolliva ametniku kaalutlusõiguseks,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Justiitsministeeriumi kui  eelnõu algataja esindaja  hinnangul on karistusseadustiku 15. peatükis sätestatud kuni viieaastase karistusmääraga riigivastased süüteod erineva raskusega, ja isikule igal juhul eluks ajaks riigisaladusele juurdepääsu loa andmise välistamine ilma kaalutluse võimaluseta ei pruugi olla proportsionaalne. Kehtiva seaduse kohaselt on tahtlikult toime pandud riigivastase kuriteo korral isikule alatiseks ja täielikult riigisaladusele juurdepääsuloa andmine välistatud.
 
Põhiseaduskomisjon jätkab muudatusettepanekute arutelu oma esmaspäevasel istungil.
 
Eelnõuga (764 SE) kõrvaldatakse kitsaskohad ja rakendamisraskused, mis on ilmnenud uue Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega jõustumise järel 1. jaanuaril 2008. Suurema osa muudatusettepanekutest ning nende selgitustest on esitanud kaitseministeerium ja siseministeerium.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside