Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon vaatas tänasel (14.05.12) istungil läbi valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (206 SE) tehtud muudatusettepanekud, erinevad mahukad arvamused ja pöördumised, mis lisaks riigilõivudele puudutasid peamiselt tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse reguleerimist vajavaid küsimusi. Komisjoni istungil osales justiitsminister Kristen Michal,

Komisjon otsustas viia eelnõu täiskokku teisele lugemisele 30. mail ning kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele  ja lõpphääletus 6. juunil

Toimunud arutelu tulemusena otsustas õiguskomisjon  jätkata eelnõu menetlemist senisel kujul ehk riigilõivuseadust teistest eelnõus muutmist leidvatest seadustest eraldamata. Parema selguse huvides otsustas komisjon muuta eelnõu pealkirja, sõnastades selle järgnevalt: „Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku  ja teiste seaduste muutmise seadus“.

Komisjon otsustas võrreldes eelnõus algselt pakutuga vähendada riigilõivu määra Euroopa täitekorralduse tõendi väljaandmisel 50 eurolt 25-le eurole ning elektroonilise avalduse korral 25 eurolt 10 eurole. Sellega toetati osaliselt ka keskfraktsiooni riigilõivuseadust puudutavat muudatusettepanekut.

Muus osas jättis komisjon eelnõus kavandatud riigilõivumäärad muutmata. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ulatuslikumat muutmist komisjon ei toetanud. Lisaks esialgselt eelnõus kavandatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku  muudatustele pidas komisjon vajalikuks algatada täiendavalt vaid ühe muudatuse, mis senisest selgemalt sätestab, et avaldused, taotlused, tõendid ja vastuväited tuleb esitada eelmenetluses ja korraga.

Lisaks algatas komisjon kriminaalkohtumenetluse seadustiku muudatuse, mis muudab paindlikumaks kohtukoosseisude moodustamise, sõltuvalt asja eeldatavast keerukusastmest, et tagada ressursi parem kasutamine ja aidata kaasa menetlustähtaegade lühendamisele.

Eelnõu jõustumine on põhiosas kavandatud käesoleva aasta 1. juulil, osa paragrahve 1. jaanuaril 2013. Kriminaalmenetluse seadustiku muudatus jõustub üldises korras.

Täiendav informatsioon:  õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants [email protected]  ja vastutav ametnik Linnar Liivamägi. [email protected]

Vt ka eelnõuga seotud materjale siit.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside