Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjonis saatis täiskogu ette eelnõud, mis võimaldavad riigikontrollil hakata kontrollima ka omavalitsuste tegevust.

Põhiseaduskomisjon saatis täiskogu ette teisele lugemisele riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõud, mis laiendavad riigikontrolli pädevust kontrollida ka kohalike omavalitsuste üksusi.

Komisjon otsustas valitsuse ja Isamaaliidu fraktsiooni sellekohased eelnõud (614 SE ja 603 SE) kokku liita üheks eelnõuks. Põhiseaduskomisjoni ettepaneku kohaselt peaks ühendatud eelnõu teine lugemine täiskogus toimuma teisipäeval 10. mail ja kolmas lugemine kolmapäeval 11. mail. Eelnõud toetab ka Vabariigi Valitsus.

Nagu märgitakse valitsuspoolse eelnõu seletuskirjas, aitab riigikontrolli pädevuse laiendamine kohalikele omavalitsusüksustele tugevdada kontrolli avaliku sektori käsutuses olevate vahendite õiguspärase kasutamise üle.

Seadus on kavas jõustada 2006. aasta 1. jaanuarist.

Tänasel arutelul põhiseaduskomisjonis osalesid justiitsminister Rein Lang, riigikontrolör Mihkel Oviir ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Põhiseaduskomisjon saatis täiskogu ette esimesele lugemisele ka otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks, mis peab välja selgitama parvlaeval Estonia sõjatehnika veoga seotud asjaolud.

Tagasiside