Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Homme, 30. septembril toimub Toompea lossis Riigikogu sotsiaalkomisjoni poolt algatatud raporti pressiesitlus, mis käsitleb pikapäevarühmi ja kooli õppekavaväliseid tegevusi. Raporti koostas sotsiaalkomisjoni liige Liisa-Ly Pakosta. Tegemist on esimese Riigikogu komisjoni poolt algatatud raportiga.

Raport on ajendatud õiguskantsleri 2010. aasta 10. mai märgukirjast Riigikogu sotsiaalkomisjonile ning haridus- ja teadusministrile pikapäevarühma tasu võtmise küsimuses, milles õiguskantsler leidis, et seadusandja peab üheselt reguleerima pikapäevarühmade rahastamise korralduse ja määratlema, kes – kas riik, kohalik omavalitsus või lapse seaduslik esindaja – ning millises ulatuses ja mis korras need katab.
 
Raporti koostaja on seisukohal, et pikapäevarühmade tegevus toimub endiselt tavaõiguse alusel, mis võib olla otstarbekas juhul, kui suudetakse tagada ühtlasemalt parem sisuline kvaliteet ning rahastamise hoidmine kohalike omavalitsuste poolt ühe õpilase kohta vähemalt 2009. aasta tasemel. Juhul, kui praktikas seda tagada ei suudeta ning kui mõned omavalitsused ei kasuta oma õigust vastavaid teenuseid sotsiaalselt sobivalt pakkuda, tuleb koostaja hinnangul kaaluda seaduse tasemel vajalikke täpsustusi.
 
Raportis rõhutatakse, et rahastamist ühe lapse kohta sotsiaalsete ja haridusega seotud teenuste osas ei tohi vähendada, arvestades nii laste arvu kasvu kui ka perede halvenenud majanduslikku olukorda viimastel aastatel. Ka osutatakse vajadusele tegeleda aktiivselt sellega, et kõikidele kooliga seotud ning koolivälistele tegevustele ja teenustele oleks tagatud ligipääs ka nendele peredele, kellel on väiksem sissetulek, probleeme transpordiga või kus esineb tagasihoidlikumat sotsiaalset suutlikkust.
 
Tegemist on esimese raportiga peale 2009. aasta novembris jõustunud  Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatust, mille kohaselt võib Riigikogu komisjon koostada oma valdkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või järelevalve teostamiseks raporti. Selleks määrab komisjon oma liikmete hulgast raportööri, kes tagab raporti projekti ettevalmistamise ja selle komisjonile heakskiitmiseks esitamise.
 
Raporti esitlus toimub kell 13 ruumis L241.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside