Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus täna esitletud Faktum&Ariko uuring „Eesti elanikkonna hoiakud maaelu probleemide suhtes” on kättesaadav aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=36584.

Uuring valmis Riigikogu Kantselei ja Riigikogu maaelukomisjoni tellimusel. Uuringu käigus uuriti elanikkonna hinnangut maaelu üldisele arengule viimaste aastate jooksul, suhtumist Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikasse ja maaelu toetamisse.

Uuringu kohaselt on hinnangud viimase kolme aasta arengutele positiivsed, samas kui tervikuna hinnatakse muutusi maaelus taasiseseisvumise järel negatiivseiks.

Maaelus toimunud positiivsete muutuse all peetakse silmas peamiselt ettevõtluse arengut, kõikvõimalikke toetusi ja rahalist abi ning maaelu elavnemist. Negatiivsete muutuste juures on selgelt esikohal sobiva töö puudus

Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat peab kogu ühiskonna jaoks õiglaseks ja mõistlikuks kindlasti 34% ja pigem 26% elanikkonnast, ehk kokku 60%. Põllumajandustootjatele toetuste maksmine nende elanikegruppide rahuldava elatustaseme tagamiseks on aktsepteeritav 69% küsitletute poolt – sellega on kindlasti nõus 39%, ja pigem nõus 30%.

Samuti uuriti inimeste soovi ja valmisolekut elada maal, mida tähendab inimestele mõiste talu ning millised tingimused peaksid olema täidetud, et maal tasuks elada.

Uuring näitab, et elu maal eelistab ja sooviks ka maale edasi jääda üle poole maaelanikest. Ka suur osa linnaelanikest läheks meelsasti maale elama.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside