Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni esindajate osalusel toimus täna Riigikogus ühenduse Universitas Toompea Haridusseminari arutelu teemaga „Eesti tänases arengus hästitoimivad ja mitterahuldavalt toimivad strateegiad“. Arutelul osalejatele andis Riigikogu ja valitsuse poolt kinnitatud strateegiatest ülevaate Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets. Kasemetsa sõnul on valitsus 2011. aasta septembri seisuga heaks kiitnud kokku 64 erinevat strateegiadokumenti, millest Riigikogu on kinnitanud 19. Strateegiadokumentide all peetakse silmas arengusuundi, põhialuseid, kontseptsioone, arengukavasid ja strateegiad, tegevuskavasid ning programme. Mõttevahetuse käigus selgus, et osad strateegiad võetakse vastu olukorras, kus neid ei ole võimalik täies ulatuses ellu viia. Näiteks läheks haridusstrateegia elluviimiseks vaja eraldisi 11 % ulatuses SKPst. Samuti on ajale jalgu jäänud transpordi arengukava. Kostus ka väide, et ühtki Riigikogu poolt vastuvõetud strateegiat pole hiljem valitseva olukorraga kohandamise eesmärgil muudetud, vaatamata asjaolule, et majandusliku olukorra muutused seda nõuavad.

Kasemets tõi välja hästitoimivate strateegiate tunnused, milleks on poliitiline tahe valdkonnaga tegelemiseks, realistlikkus nii eesmärkide kui tegevuste osas, valdkonnas tegutsevad huvitatud grupid, kellele strateegia toimimine on oluline ning regulaarse strateegia elluviimise seire ja vajadusel ka uuendamine.
 
Toompea Haridusseminari liikmete arvates võiks sama teemaga tulevikus jätkata ning vaatluse alla võtta arengukavade mõjude analüüsi ning hindamise.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside