Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis toimus täna Noorteühenduse ELO lasteparlamendi 2003. aasta istung, kus seekord arutati koolivägivallaga seotud probleeme.

Tervitussõnavõtuga esines Riigikogu aseesimees Tunne Kelam, kes märkis, et vägivald ja vale saavad alguse inimeste kõhklustest ja kahtlustest iseenda ja ligimese suhtes ning veenis noori uskuma ligimese ja iseenda paremaks muutumisse. Tunne Kelam andis lasteparlamendile üle paavst Johannes Paulus II kõne 13. ülemaailmselt rahupäevalt ”Tõde on rahu jõud”.

Tunne Kelam juhtis ka tänavuse lasteparlamendi esimehe valimist. Esimeheks sai 51 poolthäälega Ardi Siilaberg.

Põhiettekandes tutvustas Lastekaitse Liidu ”Ei vägivallale” projektijuht Anniki Tikerpuu laiemalt koolis kiusamise olukorda Eestis. Kaasettekannetes pöörasid lasteparlamendi liikmed tähelepanu probleemi ulatusele ning mitmetasandilisusele. Õpilaste sõnavõttudes rõhutati, et vägivald ei piirdu ainult õpilase-õpilase suhtega, vaid võib sageli moodustuda osapooltest õpilane-õpetaja.

Koolivägivallaga seotud probleemide leevendamiseks võttis lasteparlament vastu kaks ettepanekut:
1. Luua tingimused, et igasse kooli võetaks tööle sotsiaalpedagoog
2. Süsteemselt ja regulaarselt toetada huvihariduse arendamist nii omavalitsuslikul kui riiklikul tasandil.

ELO lasteparlament edastab ülalmainitud ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Lasteparlamendi istungile oli üle Eesti kohale tulnud 86 last.

Riigikogu pressitalitus
3. jaanuar 2003

Tagasiside