Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Riigikogus arutelu valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kus ettekannetega esinesid peaminister Andrus Ansip ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

ELAKi esimees keskendus oma ettekandes Euroopa Liidu asjade komisjoni rollile Euroopa Liidu poliitikas osalemisel. Mihkelsoni sõnul jälgis ELAK sellel aastal tähelepanelikult valitsuse tegevust eurotsooniga ühinemiseks ning eurotsoonis endas toimuvat. „Ma tahan komisjoni nimel tunnustada valitsust Eestile äärmiselt olulise protsessi (eurotsooniga liitumise) eduka lõpuleviimise puhul,” märkis Mihkelson, lisades, et 1. jaanuar ei tähenda finiši-, vaid ennekõike stardijoont.
 
Teiseks väga oluliseks saavutuseks peab ELAKi esimees IT-agentuuri peakorteri asukohariigi staatuse saamist. „See otsus on heaks kinnituseks Eesti võimekusele leida kompromisse ka selliste suurte ja tähtsate partneritega nagu Prantsusmaa. Selle tulemuse nimel on väga palju tööd tehtud nii diplomaatilisel kui poliitilisel tasandil, kusjuures suurima töö tegi mõistagi siseministeeriumi vastav allüksus,” ütles Mihkelson.
 
Ta tunnustas veel Euroopa Liidu rahvusliku otsustusprotsessi senist ladusust ja head toimevahekorda parlamendi ja valitsuse vahel. Mihkelson on kindel, et taolist hästi töötavat põhimõtet - „üks riik – üks seisukoht” tuleks hoida ka edaspidi. „Vajalikud arutelud ja võimalikud vaidlused tuleb vaielda kodus, eeskätt aga Riigikogu komisjonides. Sellega tagame Eestile tervikuna parimad läbirääkimisvõimalused,” rõhutas ta.
 
Mihkelsoni arvates peaksime suunama oma tulevase tegevuse rohkem komisjonide koostöö põhiseks. See on siiani olnud sisuliselt kasutamata võimalus Eesti seisukohtade paremaks teadvustamiseks Euroopa seadusandja juures. Veel enne selle koosseisu lõppu võtab Euroopa Liidu asjade komisjon põhjalikult kuulata Eesti seisukohti ning tegevussuundi seoses Euroopa Komisjoni “Ühtse turu algatusega”. Siseturu taaskäivitamise ja kitsaskohtade eesmärgiks on ühtse turu loomine, mis tekitaks soodsa ettevõtluskeskkonna ja oleks kasulik kõigile tarbijatele. Kogu selles valdkonnas on Eestil võimalik olla aktiivne panustaja.
 
Lõpetuseks lisas ELAKi esimees ühe väikese soovituse tulevase Riigikogu koosseisu Euroopa Liidu asjade komisjonile: „2018. aasta esimesel poolel seisab Eestil ees oma esimene eesistumine Euroopa Liidus. Kuigi see ei puuduta veel otseselt parlamendi järgmist koosseisu, tuleb ettevalmistusi eesistumiseks teha juba XII Riigikogul. Mida paremini me soovime oma ülesanneteks valmis olla, seda pikemalt tuleb ka selleks valmistuda.”
 
 
Peaminster Andrus Ansip rõhutas oma ettekandes lisaks ülalmainitud saavutustele veel ühinemist Schengeni viisaruumiga, enese kehtestamist Euroopa Liidu tuumikus, saavutatud kokkuleppeid kliima ja energiapoliitikas, aga ka liikmelisusest tulenevate hüvede edukat kasutamist.
 
Sõnavõttudega antud teemal esinesid Riigikogu liikmed Raivo Järvi, Enn Eesmaa, Aleksei Lotman, Sven Mikser ning Mart Laar.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside