Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna avas täna Riigikogu konverentsisaalis Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Riigikogu sotsiaal-, õigus- ja põhiseaduskomisjonide koostöös korraldatud konverentsi “Rahvusvahelised standardid naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks“. Tsahkna rõhutas, et antud teema on seotud praegu Riigikogu komisjonides käsitletava laiema küsimusega, kuidas väärikalt ja maksimaalselt kasutada Eesti vähest inimvara. Ta arutles, et tuleb otsida võimalusi, kuidas vabaneda stereotüüpsest mõtlemisest, et pereprobleemidest ei tohi rääkida. Tsahkna pidas oluliseks panustamist vägivalla ennetamisse, viidates sotsiaalkomisjonis arutusel olnud „Laste ja perede arengukavale 2012-2020“, mille raames komisjon on neile probleemidele tähelepanu pööranud.

Põhiettekandega esines Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla küsimuste programmi nõunik Johanna Nelles, kes rääkis Euroopa Nõukogus heaks kiidetud naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni mõttest ja sisust. Nimetatud konventsiooniga on siiani ühinenud (alla kirjutanud) ainult 18 riiki (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp), Eesti on ettekandja sõnul asunud tegema esimesi ettevalmistusi konventsiooniga ühinemiseks.

Konverentsi päevakorras olid veel ettekanded Saksamaa pereasjade, eakate, naiste ja noorsooküsimuste ministeeriumi eksperdilt Nicole Zündorf-Hinte’lt, ning Hispaania justiitsministeeriumi endiselt nõunikult Javier Truchero’lt. Ettekannetes keskenduti Saksamaa ja Hispaania kogemustele naistevastase vägivalla tõkestamisel. ENÜ peasekretär, EWLi naistevastase vägivalla seirerühma Eesti ekspert Eha Reitelmann rääkis sellest, miks Eesti naisteorganisatsioonid ootavad riigilt nimetatud konventsiooniga ühinemist.

Fotod konverentsilt:

https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/RK+XII+kooseisu+komisjonid/Sotsiaalkomisjon/Konverents/

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside