Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee president, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avas täna Toompeal Riigikogu istungisaalis BA 30. istungjärgu. 

Istungjärgu algul mälestati leinaseisakuga VII Riigikogu esimeest ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimest juhti Ülo Nugist.
 
BA president Laine Randjärv rõhutas istungjärku avades, et majanduslike olude hetkeseisu ja väljakutseid silmas pidades peab meie riikide tänane koostöö olema eriti tugev, paindlik ja tarmukas. Tulevikule vastu minnes peaks BA enda jaoks määratlema Balti parlamentaarse koostöö uued ja käegakatsutavad eesmärgid ning sellest lähtuvalt kujundama uued koostöö vormid. BA eesmärke tuleb näha Balti riikide ELi liikmelisuse kontekstis ning nad peaks sisaldama ühispositsiooni väljendamist info ja kogemuste vahetamises seadusloome kvaliteedi parandamisel ning konkreetsete probleemide lahendamisel. BA struktuur peaks liikuma Balti-Põhjamaade uuendatud mudeli suunas, kombineerides formaalse ja paindliku koostöö elemente panustades Läänemere regiooni arengusse ja vajadustesse, toonitas Randjärv
 
Ta märkis, et BA istungid Tallinnas keskenduvad põhiliselt kolmele prioriteetsele teemale: koostöös valitsustasandiga arutatakse ühiste tervishoiuprojektide edukust Balti riikides ja säästva energiaturu arengut regioonis ning analüüsitakse ühiste taristuprojektide seisu ja arenguid. Samuti on kavas käsitleda Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekuid ühtse põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika osas, mis ei ole ilmselt ühelegi Balti riigile soodsad. Plaanis on rääkida veel struktuurimuutustest Balti Assamblees, et see innovatiivse ja poliitilise organina oleks elujõuline.
 
BA juubeliistungjärgust võtavad osa ka kolme Balti riigi parlamentide juhid: Riigikogu esimees Ene Ergma, Leedu Seimi esimees Irena Degutienė ja Läti Seimi esimees Solvita Āboltiņa, kes kõik pidasid istungjärgul kõne.
 
BA raames toimub ka 17. Balti Nõukogu istung, mille töös osalevad Balti riikide välisministrid –   Urmas Paet Eestist, Audronius Ažubalis Leedust ning Edgars Rinkevičs Lätist.
 
Balti Assamblee ja Balti nõukogu istungil võetakse vastu rida ühisdokumente.
 
Ajakirjanikud on oodatud täna, kell 13 Balti riikide välisministrite ja BA presiidiumi liikmete pressikonverentsile Riigikogu istungisaalis. 
 
Fotod Balti Assamblee istungjärgult on siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside