Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni eestvõttel algab homme, 18. jaanuaril kell 14 Toompea lossi Valges saalis avalik koosolek, millel arutatakse Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK).

Ürituse avasõnad lausub põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu, talle järgnevalt astub üles regionaalminister Jaan Õunapuu. Päevakorra põhiteemaks on ”Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamise tegevuskava aastateks 2004-2006”. Tegevuskava koostamisest annavad ülevaate Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni ja tema töögruppide liikmed.

Teiste hulgas astuvad ettekannetega üles Mikko Lagerspetz Eesti Humanitaarinstituudist ja Riigikogu EKAKi toetusrühma esimees Avo Üprus.

Riigikogu käsitleb EKAKi elluviimise ja kodanikühiskonna arengu küsimusi Riigikogu täiskogus üle aasta. Tänavu toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu neljapäevasel, 20 jaanuari Riigikogu istungil.

EKAK kujutab endast ühiskondlikku kokkulepet riigivõimu ja kodanikualgatuse koostöö süvendamiseks ühiste eesmärkide saavutamisel. Dokumendina võeti EKAK vastu Riigikogu 12. detsembri 2002 otsusega.

Lisainformatsioon: põhiseaduskomisjoni nõunik Tiina Runthal, 631 6440

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside