Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis täiskokku esimesele lugemisele kuue fraktsiooni poolt esitatud riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), mis ühe olulise muudatusena loob Riigikogu töökorraldusse raportisüsteemi. Eelnõu on kavandatud täiskogu päevakorda 21. aprillil.

Tänane arutelu komisjonis keskendus küsimustele, mis seotud raporti koostamise, selle eesmärgi ja võimaliku menetlusega täiskogus. Komisjonis jäi kõlama seisukoht, et raport peaks tegelema ühiskonna jaoks oluliste probleemidega ja raporti koostamisele peaksid järgnema ka konkreetsed sammud raportis äratoodud probleemide lahendamiseks. Raportisüsteem on kavas jõustada alates Riigikogu sügisistungjärgust.

Raporti koostamise algatab eelnõu kohaselt Riigikogu komisjon, mis määrab oma liikmete hulgast raportööri. Raporti valmimise järel arutab raportit selle algatanud komisjon, mis valib seejärel viisi, kuidas raportit edasi menetleda. Olulisemaks väljundiks eelnõu kohaselt on raportit arutelu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Lisaks eelnevale muudetakse eelnõuga valitsusliikmete infotunnis osalemise ja sellest teavitamise korda. Erinevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivast redaktsioonist nähakse muudatusega ette, et igast infotunnist võtavad osa peaminister (tema äraoleku korral teda asendav minister) ja tema poolt määratud ministrid. Kindlat infotunnis osalevate valitsusliikmete arvu ei fikseerita, see jääb peaministri otsustada.

Infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed teeb peaminister Riigikogu esimehele teatavaks hiljemalt töönädala esmaspäevaks kella 16-ks ja Riigikogu esimees teavitab Riigikogu liikmeid sellest samal päeval kell 17. Praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt teatab peaminister infotunnis osalevate ministrite nimed reedeks ja Riigikogu liikmeid informeeritakse töönädala esimesel istungil. 

Samuti seab eelnõu Riigikogu komisjonidele kohustuse koostada seletuskiri ka eelnõude teiseks lugemiseks.

Riigikogu fraktsioonidel tekib eelnõu kohaselt õigus algata kord aastas olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus.

Eelnõu on ette valmistanud töörühm, kuhu kuulusid Riigikogu kõigi fraktsioonide esindajad. Samasisuline ühendatud eelnõu 368/293 SE oli Riigikogu menetluses ka varem, kuid algataja soovil võeti see 18. veebruaril tagasi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside