Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna tuli Riigikogu istungisaalis kokku Eesti Lastekaitseliidu ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu koostöös korraldatud noortefoorum "101 last Toompeale".

Iga-aastase noorte parlamendiistungiga tähistatakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmise aastapäeva. Tänavusel foorumil keskendusid osavõtjad teemale ”Noored ja poliitika”.

Noorteparlamendi istungi esimeheks valiti Ott Sarapuu, aseesimeesteks Kuldar Kruup ja Janno Tigane.

Kohaletulnutele esines avakõnega Riigikogu aseesimees Toomas Savi. Tervitussõnavõtus rõhutas T. Savi , et noorte ühiskondlik aktiivsus peab põhinema eelkõige nende teadmistel. Kõneldes demokraatiast ja valikute tegemistest pöördus Savi noorte poole sõnadega: ”Hääletage mitte kellegi poolt, vaid millegi poolt. Hääletage demokraatia poolt. Demokraatia ei nõua rääkimist kõikjal ja kogu aeg, kuid demokraatia ei luba ka ükskõiksust. Ükskõiksus pole kunagi loov ja ei kohusta mitte millekski”

Traditsiooniliselt toimus foorumil aasta kõige noortesõbralikuma ühiskonnategelase valimine. Tänavu pärjati selle tiitliga koolivägivalla vastast kampaaniat toetav Allar Jõks (46 poolthäält). Üles oli seatud ka ”Muusikariistad koolidele” projekti algataja Siiri Sisaski kandidatuur, kes jäi Jõksile alla 2 häälega.

Poliitika lahtimõtestamise ühisettekandega esinesid noored Kristel Niisuke ja Mart Kozlov. Ettekandes tõdeti, et ühiskondliku elu aluseks on eelkõige kord, kuid seda korda luuakse läbi tõsise mängu. Poliitika ongi see tõsine mäng, millele pühendudes võib riigi jaoks palju ära teha.

Esmakordselt menetles noorteparlament oma istungil koolielu korraldava õigusakti muutmise ettepanekut. Arutlusel oli ”Õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise aluste, muutmiste ja korra määrus”. Noortefoorum võttis vastu määruse muutmise ettepaneku, mille järgi täieneks senine hindamissüsteem skaala algastme – nulli võrra. Ettepaneku kohaselt jaotuks hinnetele vastav teadmiste tase järgnevalt: 5 – täielik, 4 – väga hea, 3 – hea, 2 – rahuldav, 1 – kesine, 0 – mitterahuldav.

Hindamisskaala muutmise põhjendusena esitasid foorumist osavõtjad vajaduse täpsemalt eristada õpilaste teadmisi juhul, kui õpilane on sooritanud töö positiivsele tulemusele.

Noorteparlamendi vastu võetud hindamiskorra muutmise ettepanek saadetakse koos kaheksa teise juba varem vastuvõetud muudatusettepanekuga nii Riigikogule kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside