Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

“Rehabilitatsioon eesmärgistatumaks” – selline on homme Riigikogus toimuva ümarlaua juhtmõte.

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial rõhutas, et üha suuremat osatähtsust sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel omab tegevus, mis väärtustab erivajadustega inimeste elukeskkonda, aitab abivajajaid majanduslike raskuste või puude korral, et need inimesed saaksid kiiremini pöörduda tagasi oma harjumuspärase elu või tervislike eluviiside juurde, suudaksid endaga paremini toime tulla.

Eestis toimunud sotsiaalsete reformide käigus on sotsiaalteenuste arendamisel soovitud üha enam inimkesksust, tõsta keskmesse inimest. „Kui inimesel tekivad erivajadused, peaks riik igal juhul tegema kõik selleks, et abivajaja võimalikult kiiresti täisväärtuslikku ellu tagasi tuua,” selgitas Treial. Nii rehabilitatsiooniteenuse, puudega inimeste abivahendite rahastamise kui ka töötamise või tööleasumise soodustamiseks või teenuste rahastamiseks peab riik vääriliselt panustama.

Sotsiaalkomisjoni esimees selgitas, kuidas muuta rehabiliteerimisteenus eesmärgistatumaks. „Oluline on suurendada puuetega inimeste võimalusi suhtlemiseks. Ajakohastada tuleks invapoliitika üldkontseptsiooni,” rõhutas Treial.

Ümarlaual otsitakse paremaid lahendusi järgmistele probleemidele: kuidas osutada sellist teenust, mis arvestaks võimalikult rohkem iga konkreetset puudega inimest, teda ümbritsevat keskkonda ja võimaldaks tal töötada või tööturule tagasi pöörduda; kuidas puudest tingitud lisakulutusi senisest rohkem kompenseerida; kuidas analüüsida ja kaaluda rehabilitatsioonimeeskondade ülesandeid; kuidas määrata puude või töövõimetuse määramise protseduuride tingimusi ja korda; kuidas korraldada perearsti koostööd teenuse osutajaga.

Nendel ja mitmetel teistel puuetega inimeste ettepanekutel, mis on seotud rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavuse parandamise ja koostöövõrgustike loomisega, Riigikogu sotsiaalkomisjoni poolt Toompea lossi kokku kutsutud ümarlaual algusega kell 10.30 arutletaksegi.

Lisainfo: Mai Treial, 5046410

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside