Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Muudatused tulenevad EL õigusaktidest.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 9. veebruaril algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõuga (578 SE) muudetakse seaduses sisalduvat volitusnormi selliselt, et majandus- ja kommunikatsiooniministril oleks võimalik kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelusse lisada Euroopa Liidu liikmesriikides arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentidele loetelu Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest. Nimetatud muudatus on vajalik seoses Eesti Vabariigi kohustusega tagada automaatne tunnustamine ka nendele arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele, mis on väljastatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid (Island, Norra, Liechtenstein), ja Šveitsis. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 9. veebruaril algatatud keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE) eesmärk on täpsustada riigi korraldatava keskkonnaseire struktuuri, sh seireprogrammi korraldamise organisatsiooni, seirenõukogu rolli ning ühtlustada seadust keskkonnaregistri seadusega. Seaduse muutmise tingisid uued keskkonnaalased õigusaktid, mis sätestavad Euroopa Liidu keskkonnaõigust, ning vajadus lahendada tekkivad vastuolud seni kehtinud keskkonnaseire ja uue keskkonnahalduse ning andmehalduse sätestamisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside