Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna külastas Riigikogu Eestis 4 päevasel visiidil olev Läti parlamendi delegatsioon. Kohtuti Riigikogu esimehe, väliskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni liikmetega.

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Eestis ametlikul visiidil viibiva Läti parlamendi delegatsiooniga eesotsas Saeima esimehe Ingrida Udre`ga.

”See aasta on olnud oluliseks tähiseks mõlemale riigile, oleme saanud Euroopa Liidu ja NATO liikmesmaaks, sellest tulenevalt peame kavandama koostöövorme, mis vastaksid meie uuele rahvusvahelisele staatusele,” ütles kohtumise algul Ene Ergma.

Kohtumise käigus rõhutasid mõlemad parlamendi esimehed regionaalse koostöö ja informatsioonivahetuse tähtsust. ”Olles praegu Euroopa Liidu liige on võimalik juba hinnata kui tähtsaks jääb Euroopa konkureerivate huvide keskel ühiselt kaitstavad regionaalsed huvid, see nõuab aga tihedat koostööd kõigil tasanditel,” rõhutas Ingrida Udre.

Parlamentide esimehed vahetasid mõtteid koostööst Euroopa Liidu ühispoliitikate kavandamisel ja transatlantilise parlamentaarse koostöö tugevdamisel, nenditi, et üheskoos tuleb olla veelgi aktiivsem Euroopa Liidu uute naabrite poliitika kujundamisel.

Eraldi teemana olid arutusel Balti parlamentaarse koostöö küsimused. Parlamendijuhid tõdesid, et koostöö peab oleme korraldatud efektiivsemalt ja ratsionaalsemalt, selleks aitab kaasa parlamentide alaliste komisjonide suurem kaasamine.

Arutusel käsitleti Balti riikide vähemusrahvuste olukorra kajastamist rahvusvahelise parlamentaarse koostöö tasandil. ”Oleme aktiivselt kasutanud parlamentide rahvusvahelise koostöö organisatsioonide kõnetooli oma olukorra selgitamiseks ligi 200 parlamendi esindajatele, meie poliitika on kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega,” ütles Ingrida Udre. Riigikogu esimees Ene Ergma kinnitas, et Eesti mõistab ja toetab täielikult Läti valikuid venekeelse rahvusvähemuse integreerimisel.

Läti parlamendi delegatsioon kohtus täna ka Riigikogu väliskomisjoni ning Euroopa asjade komisjoni esindajatega. Kohtumisel jätkati Balti Assamblee küsimuste käsitlemist. Mõlemad pooled rõhutasid, et saavutada tuleb Assamblee tõhusalt toimiv töökord, ainult siis suudetakse rahvusvahelisel tasandil Baltikumi ühiste huvide eest seista. ”Vale on arusaam, nagu sooviks Eesti loobuda Balti Assambleest, vastupidi soovime senist Balti riikide koostööd muuta veelgi efektiivsemaks,” rõhutas väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Ühiselt nenditi, et ainult tõhus koostöö võimaldab regiooni üldhuve nagu näiteks keskkonnaohutust kõige paremini kaitsta.

Arutuse käigus tõsteti esile Balti riikide potentsiaali suhtlemisel Euroopa Liidu uute naabritega. ”Balti Assamblee koondab endas ajaloolist kogemust suhtlemisest Euroopa Liidu uute naabritega ning see on teadmine, millega saab end kuuldavaks teha kogu Euroopas,” rõhutas Ingrida Udre.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside