Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tähelepanu keskmes olid Euroopa Liidu asjad.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen ja majanduskomisjoni esimees Mart Opmann kohtusid Eestis visiidil viibiva Prantsuse Senati majanduskomisjoni delegatsiooniga.

Külalised tundsid huvi Eesti aastase kogemuse vastu Euroopa Liidu liikmena. Kristiina Ojuland selgitas, et enne liitumist Euroopa Liiduga praktiseerisime liberaalset vabaturumajandust. ”Lõime vastava seadusandliku baasi, viisime läbi rahareformi ja erastamisprotsessi. See oli raske aeg, kuid Eesti on nüüd Euroopa Liidu liikmena konkurentsivõimeline riik,” märkis Ojuland. ”Kõneldes Euroopa Liidu ees seisvatest muudatustest rõhutas Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, et peame tõele näkku vaatama ja olema valmis tegema EL-s vajalikke reforme. ”EL liikmena jälgime Lissaboni strateegiat ja selle elluviimist. Eesti ei karda riikide omavahelist konkurentsi. Meie arvates muudab omavaheline konkurents EL riigid tugevamaks,” märkis Ojuland. Ta tõi välja ühe näitena Eesti maksupoliitika. Tulumaksu kaotamine reinvesteeritud kasumile oli oluliseks stiimuliks Eesti majandusele. See aitas suurendada eksporti, elavdas investeeringute tulekut ja lõi uusi töökohti.

Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen rõhutas samuti, et Euroopa Liidu senised liikmed ei peaks kartma uute liikmete konkurentsi ei teenuste ega ka tööjõu vaba liikumise küsimuses. ”Kartus pole põhjendatud. Tervikuna võidab konkurentsi kaudu kogu Euroopa Liit,” selgitas Atonen. Samuti rõhutasid Ojuland ja Atonen vajadust alustada EL ühise põllumajanduspoliitika reformidega ning kinnitasid, et EL finantsraamistiku kontekstis ei toeta Eesti erikokkuleppeid liikmesriikidele tagasimaksete tegemiseks.

Prantsuse Senati majandus- ja plaanikomitee esimees Jean-Paul Emorine avaldas tunnustust Eesti tegevusele erastamise läbiviimisel ja majanduse elavdamisel.

Kristiina Ojuland ja Enn Eesmaa selgitasid külalistele Eesti-Vene piirilepete ratifitseerimisega seotud aspekte. Prantsuse delegatsiooni juht kinnitas, et Eestil on tugev toetus teiste EL riikide poolt, kes aitavad kaasa piirilepingu ratifitseerimisele Venemaa poolt.

Prantsuse delegatsioon kohtus veel Riigikogu Eesti-Prantsuse parlamendirühma esimehe Tõnis Lukase ning majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside