Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Toompea lossis põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ettevõtmisel avatud koosolek.

Selle avas Riigikogu esimees Ene Ergma, kes märkis ära nii riigi kui ka kolmanda sektori aktiivse tegevuse Eesti kodanikuühiskonna arendamisel. Ergma avaldas lootust, et neljapäeval Riigikogu istungisaalis toimuv olulise riikliku küsimuse Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu kujuneb samuti sama elavaks ja kasulikuks.

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon (EKAK) on sisuliselt ühiskondlik kokkulepe riigivõimu ja kodanikualgatuse koostöö süvendamiseks ühiste eesmärkide saavutamisel. EKAK võeti vastu Riigikogu 2002. aasta 12. detsembri otsusega.

Riigikogu kolme komisjoni avalikku koosolekut juhatas põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu, kes rõhutas koostöö tähtsust riigivõimu ja kolmanda sektori vahel. Regionaalminister Jaan Õunapuu andis ülevaate siseministeeriumi koordineerimisel alates 2003. aasta oktoobrist tegutsenud ühiskomisjoni tegevusest. Koostöö tulemusena fikseeriti 11 valdkonda, mis on olulise tähtsusega ühiskonna jõudsaks edasiarendamiseks. Eesmärkide kindlaksmääramise kaudu toimus ka riigi ja kolmanda sektori koostöövormide korrastamine. Õunapuu märkis: ”Tänanegi koosolek viib edasi kodanikuühiskonna arendamisel märkimisväärse sammu”.

Avalikul koosolekul osalesid aktiivselt kodanikeühenduste esindajad. Mikko Lagerspetz Eesti Humanitaarinstituudist kinnitas: ”Kolmas sektor on juba mitu aastat elanud EKAKi elluviimise tähe all. Sellele on aluse pannud valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni poolt väljatöötatud tegevuskava ”EKAKi rakendamise tegevuskava aastateks 2004-2006”. Sektori areng on olnud kiirem kui mujal”. Kodanikeühendused on näinud vajadust iseseisvalt aktiivselt tegutseda ja avalik võim on hakanud seda liikumist väärtustama.

Kodanikeühenduste esindajad tõid oma sõnavõttudes välja eesseisvad ülesanded, mille kohaselt on vaja avardada võimalusi kodanike osalemiseks ühiskonna arendamisprotsessis, korrastada ühenduste rahastamine, luua võimalused ja arendada avalike teenuste üleandmist mittetulundussektorile ning korrastada kodanikeühendustega seotud statistika.

Riigikogu EKAKi toetusrühmas on 25 liiget. Toetusrühma esimees Avo Üprus avaldas toetust kodanikeühenduste tegevusele märkides, et enam tähelepanu tuleks pöörata üldsusele kodanikeühenduse tegevuse eesmärkide selgitamisel.

Koosolekul osalesid põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni liikmed eesotsas komisjonide esimeeste Urmas Reinsalu, Olav Aarna ja Mai Treialiga. Kohal oli ka sotsiaalminister Marko Pomerants.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside