Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis täna toimuva noortefoorumi teema on: “Noor ohutsoonis – meedia, internet, kool?!” 

Kiievis viibiv Riigikogu esimees Ene Ergma saatis tervituse foorumist osavõtjatele. Ergma avaldas heameelt järjekordse foorumi toimumise üle nii olulisel teemal: „Teie viibimine Riigikogu istungisaalis on märk sellest, et ka teil on õigus olla osaline otsustes, mis puudutavad teie käekäiku.“ Riigikogu esimees rõhutas: „Olge üksteise vastu hoolivad, otsige nähtuste mõtet ja sisu, siis olete selles „ohukolmnurgas“ märksa vähem ohustatud.“ 

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ütles oma sõnavõtus, et täna arutlusele tulev teema on muutunud ähvardavalt aktuaalseks nii linnas kui ka maal. „Kindlasti olete kuulnud probleeme kooli- ning perevägivallast, tulirelvade kasutamisest, alkoholist, narkootikumidest, AIDS-ist ja interneti kaudu ahistamisest, mille kohutavad tagajärjed on alles neil päevil ilmsiks tulnud ning mille ulatus ja mõju ühiskonnale on alles selgitamisel. Kõik need ohud ümbritsevad meid ja kui me nendele õigeaegselt tähelepanu ei pööra ning nende vastu ei võitle, siis võib iga noor, kes ohte ei taju, üsna ootamatult ka nende ohvriks langeda,“ ütles Ratas. 

Riigikogu aseesimehe arvates on foorumil veel ka teine ja hoopis laiem eesmärk – anda foorumist osavõtjatele esimesi praktilisi kogemusi Riigikogu töö korraldusest, sest siin on võimalus Riigikogu tööd imiteerides „läbi mängida“ päevakorda võetud teema. Seadusandja rolli küsimused on aga otseselt seotud ühiskonnaõpetuse õppekava temaatikaga. 

„Teie, tänased noored, olete üsna pea tegijad ühiskonna elu keerises ning meie töö jätkajad. Kindlasti on teist mõni varsti ka poliitilise elu eesliinile jõudnud, ehk siis Riigikogu liikmeks valitud. Kõik muidugi poliitikaareenile ei pürgi. Ei peagi seda tegema, sest meie elu vundamenti ja hoonet laotakse hoopis mujal, mitte poliitikapõllul. Tähtis on, et teist saaksid head ja aktiivsed Eesti kodanikud, kes ei oleks enesekesksed, vaid näeksid meid ümbritsevat ühiskonda lahtiste silmadega, märkaksid väetimaid, haigeid ning vanemaid ja oleksid hoolivad nende vastu,“ märkis Ratas. 

„Eesti Vabariik vajab haritud kodanikke, kes soovivad, saavad ja oskavad oma elus toime tulla, seda juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsuseid langetada,“ rõhutas Jüri Ratas. 

Sotsiaalminister Maret Maripuu juhtis noorte tähelepanu hea tervise ja sotsiaalse kindlustunde tagamisele. 

Noortefoorumi päevakorras olevat teemat arutati juba enne tänast üritust eelfoorumitel Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus, kus noored käsitlesid antud teemaga seotud erinevaid aspekte, esitasid oma visiooni ja püüdsid leida lahendusi. Täna tehakse kokkuvõte. 

Tänasel noortefoorumil valiti nagu ikka ka kõige lastesõbralikum inimene. Sellel aastal sai numetatud austava tiitli lasteportaali looja Janika Leoste. Foorumit korraldavad Eesti Õpilasesinduste Liit ja Lastekaitse Liit. 

Ürituse traditsioon sai alguse Laste õiguste konventsiooni vastuvõtmisest 1991. aastal. Eesti Õpilasesinduste Liit on teinud Lastekaitse Liiduga koostööd aastast 1998. Tänavune üritus tõi kokku juba 17nda noortefoorumi. 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside