Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis täna toimuva noortefoorumi “101 Last Toompeale” teema on: „Kuidas mina jõuan riigini?”. 

Riigikogu esimees Ene Ergma avaldas oma tervituses siirast heameelt näha noortefoorumit Riigikogu istungisaalis. Ergma märkis, et küsimuses „Kuidas mina jõuan riigini?“ on mängulisust, kuid kui järele mõelda, siis on see tõsine küsimus. „Selles on eeldus, milles küsimuse esitaja tunneb võõrandumist nendest väärtustest, mis on kirjas meie põhiseaduses. Teine tõenäoline võimalus on, et selles küsimuses on hinnang meie riigiaparaadile – selle tegevust kas ei mõisteta või puudub selle kohta terviklik tunnetus,“ ütles Ergma.
 
Riigikogu esimees rõhutas noortele: „Teie osalete siin ja praegu, ja iga päev Eesti tuleviku loomises. Teie teadmistest sõltub, kui arukas on Eesti tulevikus. Praegu on teie peamine ülesanne koguda teadmisi – õppida, teiseks olla aktiivne nende teadmiste jagamisel ja kasutamisel. See ongi teie vastutus, teie enda ja riigi ees. Kõige suurem viga, mille võite praegu teha, on olla ükskõikne iseenda ja teid ümbritsevate inimeste käekäigu suhtes. See on passiivsus ja vastutamatus, millest kummalgi pole häid vilju.“
 
Ergma juhtis tähelepanu noorteparlamendi istungile eelnenud aruteludele, kus otsiti tasakaalu noorte kohustuste ja õiguste vahel. Tema sõnul pole kahjuks kõigil Eesti lastel olnud tahtmist järgida nn mängureegleid, millest nad tegelikult on teadlikud. Kuid hoopis kurvem on, et paljud lapsed on sunnitud nõu ja abi otsima väljastpoolt kodu või kooli. „Oma arutlustes leidsite, et sellistel juhtudel oleks hea, kui noor inimene teaks, mis suunas oma pilk pöörata, teaks kust ta leiaks vajalikku informatsiooni või nõustaja. Usun, et neile küsimustele on Lastekaitseliit ja õiguskantsler palju tähelepanu pööranud. Kuid alati tasub arutleda, mida saaks teha veel paremini,“ ütles Ergma aruteludeks jõudu soovides.
 
Noortefoorumil esinesid sõnavõtuga veel Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher, õiguskantsler Indrek Teder, Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm.
 
Noortefoorumi eel peetud piirkondlikel eelfoorumitel arutasid noored, kuidas lapsevanemad, kool ja erinevad asutused saavad aru lapse õigustest ja kohustustest ning kuidas tagada nende täitmine. Noored leiavad, et Eestis tuleks luua laste õiguste kaitseks laste ombudsmani ametikoht. Selline oli Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla, Sillamäe, Karksi-Nuia eelfoorumite seisukoht. Noortefoorumil Toompeal tehakse kokkuvõte.
 
Tänasel noortefoorumil valiti nagu ikka ka kõige lastesõbralikum inimene. Tänavu sai selleks Märt Treier. Üritust, mis toimub 18. korda, korraldavad Eesti Õpilasesinduste Liit ja Lastekaitse Liit. Ettevõtmisega tähistatakse ÜRO „Lapse õiguste konventsiooni” vastuvõtmist ÜRO Peaassambleel 20. novembril 1989. aastal.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside