Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma  tervitas täna Riigikogu istungisaali pidulikule istungile kogunenud 20. Augusti Klubi liikmeid ja külalisi, kes tähistavad Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu töö algust 20 aastat tagasi. 

Ergma meenutas, et täna 20 aastat tagasi ütles ülemnõukogu siin saalis selge ja kõlava häälega, et Eesti on okupeeritud riik, mis soovib taastada oma iseseisvuse. Ülemnõukogu tunnustas Eesti Kongressi Eesti Vabariigi kodanikkonna esinduskoguna ning riigivõimu taastajana, ja pani aluse koostööle Eesti Kongressi ja Eesti Komiteega Eesti Vabariigi taastamiseks õigusliku järjepidevuse alusel.
 
Ligi aasta hiljem, 3. märtsil 1991 toimus Eestis referendum Eesti iseseisvuse taastamise küsimuses. Inimestelt küsiti: „Kas Teie tahate Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist?” “Jah” vastas ligi 738 tuhat inimest ja “Ei” ütles ligi neli korda vähem.
 
1991. aasta 20. augusti hilisõhtul võttis Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. See arvestas Ülemnõukogu varasemat otsust „Eesti riiklikust staatusest“ ning deklaratsiooni „Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostööst“ ning toetus rahvahääletuse tulemusele, meie rahva otsusele määrata ise enda staatus.  
 
Ergma märkis, et ei ole hea iga hinna eest ajaloole hinnanguid anda, eriti kui seda tehakse päevapoliitilise kasu saamiseks. „See oleks lugupidamatus meie riigi ja rahva ees, ning kõige rohkem nende ees, kes on Eesti iseseisvuse ja tänase edu eest minevikus andnud oma panuse,“ rõhutas Riigikogu esimees.
 
Eesti rahvas valis ise oma tee – mitte ükski organisatsioon ei oleks suutnud korraldada midagi nii ulatuslikku kui oleks puudunud rahva tahe. „Kui peaksime täna ajaloole tagasi vaadates kedagi tänama, siis ennekõike Eesti rahvast, kelleta oleks vaevalt Eesti Vabariik taastatud ja olemas sellisena, nagu ta praegu eksisteerib,“ ütles Ergma. Ta lisas, et iseseisvuse taastamine oli protsess, nagu seda oli ka iseseisvuse saavutamine läbi mitmete otsuste ja tegude. Ei saa alahinnata mõnda neist sammudest, milleta ei oleks me sihtpunkti jõudnud. 
 
Riigikogu esimees tänas 20. Augusti Klubi liikmeid, ja kõiki teisi, kellel on olnud julgust võtta vastutus ja viia ellu rahva tahet!
 
Pidulikul istungil esinesid sõnavõtuga klubi president Ants Veetõusme, endine ülemnõukogu juhataja ja Riigikogu esimees Ülo Nugis ning kunagised ülemnõukogu liikmed Arvo Junti, Peet Kask, Ants Paju ja Tiit Made. Riigikogu istungisaali fuajees on ülespandud fotonäitus tolle perioodi sündmustest ja ülemnõukogu tegevusest.
 
Ülemnõukogu viimane koosseis, kuhu kuulus 105 liiget, valiti 18. märtsil 1990. Esimesele istungile koguneti 29. märtsil 1990 ning viimane istung peeti 14. septembril 1992. Kahe ja poole aastase tööperioodi jooksul võeti vastu enam kui 600 seadusandlikku akti, sealhulgas 20. augusti 1991 otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, mille poolt hääletajad ongi moodustanud 20. Augusti Klubi.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside