Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu teisipäevasel istungil läbisid esimese lugemise Riigikogu otsuse eelnõud julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni, korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise kohta.

Erikomisjonide moodustamise eelnõud pannakse lõpphääletusele teisel lugemisel. Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon töötasid ka eelmises Riigikogus.

Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” eelnõu (9 OE) näeb ette moodustada erikomisjon, mille koosseisu kuuluvad: Jaak Aaviksoo, asendusliige Andres Metsoja; Andres Ammas, asendusliige Küllike Kübarsepp; Kristjan Kõljalg, asendusliige Meelis Mälberg; Henn Põlluaas, asendusliige Martin Helme; Mihhail Stalnuhhin, asendusliige Tarmo Tamm; Tanel Talve, asendusliige Kalvi Kõva.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon eesmärk on koostöös riigikontrolliga tagada kontroll valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa ja õiguspärase kasutamise osas.

Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (10 OE) näeb ette moodustada erikomisjon, mille koosseisu kuuluvad: Raivo Aeg, asendusliige Kalle Muuli; Ants Laaneots, asendusliige Johannes Kert; Lauri Laasi, asendusliige Kersti Sarapuu; Jaanus Marrandi, asendusliige Helmen Kütt; Raivo Põldaru, asendusliige Arno Sild; Artur Talvik, asendusliige Jüri Adams.

Korruptsioonivastane erikomisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks. Samuti arutab ja hindab komisjon loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone.

Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (11 OE) näeb ette moodustada erikomisjon, mille koosseisu kuuluvad: Krista Aru, asendusliige Andres Herkel; Uno Kaskpeit, asendusliige Henn Põlluaas; Martin Kukk, asendusliige Kalle Laanet; Erki Savisaar, asendusliige Aadu Must; Ken-Marti Vaher, asendusliige Mart Nutt; Hardi Volmer, asendusliige Andres Anvelt.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon on moodustatud kaitsepolitseiameti ja teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks. Samuti kontrollib komisjon politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe peastaabi, justiitsiministeeriumi vanglate osakonna ning maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevuse vastavust kriminaalmenetluse seadustikule.

Riigikogu lõpetas veel kultuurikomisjoni algatatud täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE) esimese lugemise. Eelnõuga tunnistatakse alates 1. juulist 2015 kehtetuks seni kehtinud täiskasvanute koolituse seadus, sest sellest kuupäevast jõustub uus täiskasvanute koolituse seadus. Seaduse tervikteksti võttis Riigikogu vastu 18. veebruaril 2015.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside