Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil oli täna tähelepanu keskmes Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse kohta. 

Komisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul on pensionisüsteemi kiire ümberkorraldamine väga tähtis Riigikontrolli aruandes toodud hoiatavate signaalide valguses. „Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse kontrollaruanne nõuab otsustavat tegutsemist, sest aeg ei luba viivitamist. Ilmselgelt vajab riik pikaajalist plaani, et tagada pensionisüsteemi kestlikkus,“ ütles Stalnuhhin. Ta viitas tendentsile, et kuni 2026. aastani on kavandatud tõsta pensioniiga 65. eluaastani. Pärast seda hakkab pensionäride arv kiiresti kasvama. 

Riigikontrolli hinnangu kohaselt on pensionikindlustus puudujäägis vähemalt kuni 2060. aastani. 2014. aastal on planeeritav puudujääk orienteeruvalt 363 miljonit eurot. 2017. aastal on puudujäägiks planeeritud juba 474 miljonit eurot. Riigikontroll juhib tähelepanu, et nii suur puudujääk pärsib teiste valdkondade arengut. Peamise puudujäägi põhjusena tuuakse esile demograafilised protsessid, mille mõjul peab 2060. aastal üht pensionäri üleval 1,3 töötajat, 2008. aastal oli see suhtarv 1,7. 

Aruandes väljatoodud andmete kohaselt oli riigieelarve kulud 2013. aastal – 1,61 miljardit, mis on 21% riigieelarvest. Pensionäride arv on üle 400 000, kellest valdav osa ca 300 000 saab eri liiki vanaduspensione. 

Stalnuhhin pidas tähtsaks, et Riigikontrolli soovituse kohaselt on vaja leida hiljemalt 2016. aasta lõpuks Eesti demograafilist ja majanduslikku olukorda ning pensionisüsteemi eripära arvesse võttes kõige sobivam automaatne kohandumismehhanism. Selleks on vaja sõlmida kokkulepped võimalikult vara, et neid rakendada alates 2026. aastast, mil lõpeb kindlaksmääratud pensioniea tõus. 

Stalnuhhin sõnul on olulised Riigikontrolli vastavad soovitused sotsiaalministrile koostöös sise-, justiits- ja kaitseministriga eripensionidega seotud probleemide optimaalseks lahendamiseks. 

Riigikontrolli hinnangul vajab riik tööealiste inimeste vähenemise, pensionäride arvu suurenemise ja oodatava eluea kasvu tingimustes pikaajalist plaani, eriliiki pensionide reformimist ja II samba fondide regulatsiooni edasiarendamist. Praegune süsteem soodustab varajast pensionile minekut, mis süvendab pensionikindlustuse puudujääki. Komisjon peab oluliseks vanemaealiste tööhõivega seotud probleemide lahendamist. 

Stalnuhhini sõnul on teema ülimalt aktuaalne ja vajab põhjalikku tulevikku vaatavat analüüsi. Seepärast peab komisjon vajalikuks teema jätkuvat käsitlemist. 

Komisjoni istungil osalesid Riigikontrolli ja asjaomaste ministeeriumide, ametiasutuste ning organisatsioonide esindajad. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

 

Tagasiside