Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus arutati riikliku tähtsusega küsimust "Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006". Ettekannetega esinesid peaminister Juhan Parts ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang.

Arutelu eesmärk oli koguda strateegilisele raamdokumendile täiendus- ja parandusettepanekuid ning konstruktiivset kriitikat tõhusa programmi koostamiseks.

”Liikmesriigina suudame olla tugevad vaid siis, kui suudame lahti mõtestada Euroopa väärtused ja eesmärgid ning kui meil on selge visioon Euroopa arengust,” toonitas Parts. Väärtustest, mis Eesti arvates peaksid olema Euroopas esikohal rõhutas peaminister avatust: ”Avatuse all mõtlen ma nii sisemist avatust: võrdseid võimalusi, lihtsat ja takistustevaba ettevõtluskeskkonda, selget otsustusprotsessi ”” avatust oma kodanike suhtes; kui ka välist avatust: üleliigsetest piirangutest vaba väliskaubandusepoliitikat, avatust koostööks naabrite ja partneritega.” Parts avas oma ettekandes neli põhimõtet, millest valitsus Euroopa Liidus tegutsedes lähtub: võrdsed võimalused, lihtsus ja kodanikulähedus, heaolu ja ettevõtlikkus ning nõudlikkus ja konstruktiivsus.

Rein Lang tunnustas oma ettekandes valitsuse initsiatiivi nii programmdokumendi koostamisel kui ka otsust kaasata poliitilise programmi arutellu laiem üldsus. Samas rõhutas Lang, et Eesti arengu seisukohalt on oluline üldiselt aktsepteeritava visiooni sõnastamine ning selle eelduseks on infovahetuse foorumi loomine: ”Rahvaesindus peaks olema see koht, kus leiavad käsitlemist kõige erinevamad ideed ja seisukohad. Just parlament ja tema organid peavad saama kohaks, kus arutatakse tulevikunägemusi.” Lang tõi välja kolm peaküsimust, mille lahendamise põhimõtetes on tarvis saavutada kokkulepe, nendeks olid: Euroopa põhiseadusliku lepingu vastuvõtmine ja jõustamine; 2007.-2013. aasta finantsperspektiivis kokku leppimine; Lissaboni protsessi eesmärkide saavutamine.

Riigikogu liikmed esitasid ettekandjaile hulgaliselt küsimusi. Sõnavõttudega esinesid Toomas Hendrik Ilves, Eiki Berg, Tunne-Väldo Kelam, Raivo Järvi, Jaanus Männik, Toomas Alatalu, Urmas Reinsalu, Mihhail Stalnuhhin.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside