Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni 18. veebruari ühisistungil olid tähelepanu keskmes rannarahva mured, mis seotud nii randluse püsimajäämise kui ka räimepüügi korraldamisega Pärnu maakonnas Liivi lahel. 

Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Noole sõnul on tegu juba mõnda aega päevakorras olnud probleemiga, millele tuleb leida lahendus. „ Rannarahvas on seotud oma põlise tegevuse – kalapüügiga – milleks tuleb rannapiirkonnas elavatele inimestele luua ka vajalikud tingimused, et nende põhitegevus ei hääbuks,“ ütles Nool. 

Istungil käsitleti Häädemeeste ja Tahkuranna valla kutseliste kalurite tõstatatud probleemi ebaõiglase räimepüügi korralduse osas, mille on tinginud räimesaagi ja kalurite sissetulekute ebaproportsionaalsus Pärnu maakonnas Liivi lahel paikneva püügirajooni lõikes. Nimelt

tulenevalt erinevatest looduslikest tingimustest Liivi lahe nimetatud püügirajoonis avaneb tegelikkuses Treimani, Jaagupi, Rannametsa ja Võiste (Häädemeeste ja Tahkuranna valla) kaluritele räimepüügivõimalus orienteeruvalt kaks nädalat hiljem kui Pärnu lahe piirkonna, Audru ja Tõstamaa kaluritele. 

Häädemeeste ja Tahkuranna vallavalitsuste ja valdades tegutsevate kalurite ettepanek on rakendada 2014. aastal püügikvoodi jaotamist piirkonnas võrdselt kastmõrdade vahel, mis muudaks nii majanduslikult kui ka kalavarude kaitse seisukohalt ebamõistlikku ja keskkonnavaenulikku püügikorraldust. 

Komisjonide liikmed leidsid ühiselt, et tõstatud teema on oluline ja vajab põhjalikumat arutelu edaspidi. 

Fotod ühisistungilt:

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside