Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arutati maaelu arendamisega seotud probleeme.

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu kohaliku algatuse toetusrühma liikmed kohtusid Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise ”Kodukant” esindajatega.

Kohtumisel käsitleti Euroopa Liidu maaelu arengu määrusega seotud probleeme. Määrus näeb ette maaelu arendamise osatähtsuse tõstmise. ”Kodukandi” esindaja Eha Paas toonitas, et Euroopa Liidu fondidest toetuse saamiseks peavad Eestis olema kompetentsed ja tegusad kohalikul algatusel põhinevad initsiatiivgrupid. Toetuse saamiseks on vaja koostada põhjalikud ja hästi argumenteeritud projektid. Nimetatud projektid nõuavad samuti asjalikku koostööd mitme initsiatiivgrupi vahel maakonna piires. Selleks, et taotleda vahendeid aastateks 2007-2013 peab valmistuma just praegu, et luua vajalikud organisatsioonid ja koostada konkreetsed projektid.

Ene Ergma soovitas ”Kodukandi” liikumisel põhjalikult läbi töötada meie lähemate naabrite ”” soomlaste – kogemused ja praktika külaseltside tegevuse kohta. Tehtud analüüs ja ettepanekud aga edastada meie asjaomastele organisatsioonidele, et nendel oleks seda võimalik kasutada saadud kogemust toetustaotluste koostamisel.

Maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi märkis ära ”Kodukandi” tegevuse olulisuse ja kutsus liikumise esindajad komisjoni istungile, mille päevakorras on maaelu arengusuunad.

Riigikogu kohaliku algatuse toetusrühm loodi 9. aprillil 2003. aastal. Toetusrühma koostööpartner on Eesti Külade ja Väikelinnade liikumine ”Kodukant”. Toetusrühma eesmärk on aidata kaasa soodsamate poliitilis-õiguslike tingimuste kujundamisele ettevõtluse, otsese demokraatia, omakultuuri jm heade algatuste edendamisele Eestis. Toetusrühma esimees on Vello Tafenau, aseesimees Marika Tuus. Toetusrühma kuulub 15 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside