Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus arutatakse teisipäeval laia riigikaitse ellurakendamise võimalusi seoses riigikaitsekomisjoni tellimusel valminud uuringuga „Avar julgeolek ja riigikaitse“.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse uuringu tutvustusel ja arutelul osalevad Riigikogus ministeeriumite kantslerid, asutuste peadirektorid, Kaitseväe juhid ja paljud teised valdkonnaga seotud inimesed.

Uuringu esimene osa toob erialakirjanduse analüüsi põhjal välja tõhusa koostöö eeldused riigikaitse laia käsitluse rakendamiseks. Teises osas kirjeldatakse Hollandi, Rootsi, Soome ja Taani kogemusi ning kolmas osa vaatleb olukorda Eestis, arvestades 18 valdkonnaeksperdi arvamusega. Lõpetuseks annab uuring hinnangu Eesti olukorrale võrdluses teiste vaadeldud riikidega ja soovitused riigikaitse laia käsitluse edukamaks rakendamiseks.

Vastavalt riigikaitse strateegiale käsitletakse lähiajal valitsusele heakskiitmiseks jõudvas Riigikaitse arengukava 2013–2022 mittesõjalistes osades esimest korda  koordineeritult riigi sõjalist kaitset ja riigikaitseks vajalikke mitte-sõjalisi tegevusi. Praegu on kaitseministeeriumi juhtimisel ettevalmistamisel ka riigikaitse seaduse eelnõu.

Tagasiside