Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arutelu toimub erakorralisel istungjärgul.

61 Riigikogu liiget tegid tulenevalt Euroopa asjade komisjoni algatusest ettepaneku kutsuda kokku Riigikogu erakorraline istungjärk 25. augustil 2003. a algusega kell 11.00 olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Eesti liitumine Euroopa Liiduga” arutamiseks.

Ettekannetega esinevad Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Arutelu eesmärgiks on anda ülevaade augustiks valmiva Eesti EL-ga liitumise analüüsi koonddokumendist, mille koostavad 7 Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni raportöörist liiget. Raporti alateemad ja raportöörid on järgmised:

1.Õigusküsimused (õigusloomeprotsessi muutumine, õigusaktide liigid, siseriikliku ja EL-tasandi õiguse vahekord) – Rein Lang;

2.Majandusküsimused (ühisturg, energeetika, transport, maksud, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, tööstuspoliitika) – Liina Tõnisson;

3.Keskkonnaküsimused – Peeter Tulviste;

4.Sotsiaalküsimused (isikute vaba liikumine, tööturg, meditsiin) – Toomas Hendrik Ilves;

5.Regionaalpoliitika, põllumajandus- ja kalandusküsimused – Janno Reiljan;

6.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimused – Marko Mihkelson;

7.Hariduse ja kultuuriküsimused (sh ka teadus, noorsooküsimused) – Enn Eesmaa.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Olev Aarma, 6316465

Tagasiside