Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma, Tartu maavanem Esta Tamm ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Aivar Soop avasid täna traditsiooniks saanud maakonnapäevade raames Riigikogus Tartumaa kuu. Maavanema sõnul on nad seekord aruteludeks ettevalmistanud ebatavalise teemaderingi, kus põhirõhk on siseveeteede ja -sadamate arenguprobleemidel. Aivar Soop lisas, et ettevõtlus on Tartumaal väga jõuline valdkond, kus olulist suunda on andmas teadus.

Riigikogu vestibüülis saab vaadata fotograaf Meelis Lokk ’i fotonäitust Tartumaast, II korruse koridoris on üleval Birgit Püve ja Annika Haasi fotod elust Peipsi ääres. Samuti saab tutvuda Tartumaa noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade tööde näitusega.
Muusikalise tervitusega esines noorte meeste ansambel „Võta See“.
 
Tartu maavanem Esta Tamm ning maavalitsuse ja omavalitsuste liidu esindajad kohtusid juba täna Tartu- ja Jõgevamaalt ning Tartu linnast valitud Riigikogu liikmetega. Arutusel olid piirkonna arengutrendid, tugevused ja vajadused.
17. veebruaril on kavas maavalitsuse esindajate kohtumine Riigikogu majanduskomisjoniga, kus arutusel on sadamaseaduse regulatsioonid sisevete sadamatele ja paadisildadele, Tartumaa veeteede ja sadamate seisukord ja areng ning majandustegevuse (turismi) arengukavad.
19. veebruaril toimub Riigikogus Tartu maakonna haridusjuhtide kohtumine Riigikogu kultuurikomisjoniga, arutusel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu, õppekavad ja riigieksamid.
Samal päeval kohtub Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof Tartu maavalitsuses omavalitsuste perearstide teabepäeval osalejatega, räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja Haigekassaga seonduvast.
Märtsi alguses külastab Riigikogu esindus Tartumaad, kus toimub teemapäev „Loov ettevõtlus“. Kohtutakse maakonna oluliste institutsioonide (Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Tehnoloogia Instituut, Tartu Teaduspark) ja võtmeisikutega, tutvutakse Tartumaa arengustrateegia rakendamise ja uuendamise võimalustega. Aprillis arutatakse Riigikogu keskkonnakomisjoni esindajatega Tartus looduskaitse teemasid.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside