Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogule anti täna üle okupatsioonide kahjusid käsitlev uurimistöö.

Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni esimees Vello Salo andis Riigikogu esimehele Ene Ergmale ja põhiseaduskomisjoni esimehele Urmas Reinsalule üle Valge raamatu. Valge raamat on teaduslik kokkuvõte kõigist inimkaotustest ja materiaalsetest kahjudest, mis erinevate okupatsioonide ajal Eestile osaks on saanud.

Kokkuvõte uurimistöö tulemustest näitab, et repressioonide käigus kaotas Eesti 180 000 inimest, keskkonnale tekitati kahju 4 miljardi USA dollari ulatuses. Negatiivset mõju majandusele saab mõõta ainult näitajates, milles avaldub Eesti majanduse tänane mahajäämus võrreldes heaoluühiskonna maadega. ”Ülekohtu täpne tuvastamine on oluline nii Eesti, Euroopa kui ka maailma ajaloo seisukohalt. Mida ebamäärasemaks jääb lähiajaloos toimunud õudus, seda hirmutavamaks võivad osutuda tagajärjed,” rõhutas Vello Salo raportit üle andes. Ene Ergma tõdes omalt poolt, et raport aitab teadvustada kommunistliku režiimi kuritegusid Euroopa kultuuriruumis laiemalt. ”Inimeste ettekujutuste muutmine on väga keeruline. Euroopa Liidus on senini räägitud valdavalt natsistlikest kuritegudest, suuremas plaanis ei kujutata ette kommunistlike kuritegude tagamaid,” tõdes Ergma.

Põhiseaduskomisjon esitab Riigikogule eelnõu, milles tehakse ettepanek avaldada raport nii eesti kui inglise keeles. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu arvates on järgmise sammuna vajalik juriidilisi otsuseid ettevalmistav analüüs, mis oleks aluseks kahjutasunõuete esitamisel. ”Eesti Vabariigi kodanikele tekitatud kahju peab olema heastatud. Seda on võimalik teha vaid rahvusvaheliste õigusnormide alusel antud hinnangutest lähtuvate kahjutasunõude esitamisega. Ideoloogid kannavad selles protsessis kõige suuremat vastutust,” rõhutas Reinsalu.

Isamaaliidu fraktsiooni esindaja Tunne-Väldo Kelam tõdes, et ära on tehtud oluline töö, mida ühiskond on vajanud aastaid: ”Esialgne versioon oleks pidanud valmis olema vähemalt 6 aastat varem. Loodan, et kõik Eesti poliitilised jõud on siin ühel meelel, et saavutataks selgus okupatsioonirežiimide tegude hukkamõistmisel. See oleks tunnustus Eesti rahvale kannatuste ees.”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside