Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna 87 poolthäälega vastu õiguskomisjoni algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus (743 SE). Seaduse eesmärgiks on makseraskustes füüsilisele isikule (võlgnikule) tema võlgade ümberkujundamise võimaldamine, et ületada makseraskusi ja vältida pankrotimenetlust. Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui tema võlausaldajate õigustatud huve. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sh osaliselt ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, mille suhtes võib kohaldada kas maksetähtaja pikendamist, ositi täitmise võimaldamist või võlakohustuste vähendamist. Seadus jõustub 2011. aasta 5. aprillil. Võlgade ümberkujundamise menetlust kohaldatakse ka kohustuste puhul, mis on tekkinud enne käesoleva seaduse jõustumist. Seaduse vastu hääletas 1 Riigikogu liige.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine. Seadusega sätestatakse abipolitseiniku õigused, kohustused ja tegevusala eesmärgiga kaasata isikuid politsei tegevusse avaliku korra kaitseks ja turvalise ühiskonna tagamiseks. Abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses seaduses sätestatud alusel ja korras. Abipolitseinik ei kuulu politseiametnike koosseisu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Riigikogu alustas ka 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE) teist lugemist. Riigieelarve käsitlemine jätkub muudatusettepanekute hääletamisega. Muudatusettepanekuid on kokku 127.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside