Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, mis võimaldab tööinspektsioonil kasutusele võtta uue elektroonilise kanali – kliendiportaali. Praegu on tööinspektsiooniga võimalik suhelda posti, telefoni, e-posti teel ja isiklikult kohale minnes.

Tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtmist takistab praegu kehtivas seaduses olev nõue esitada dokumendid kirjalikult. Kliendiportaali loomise eesmärk on võimaldada klientidele selle kaudu lihtsamat ja kiiremat elektroonilist suhtluskanalit erinevates toimingutes. Veebilehe abil saavad erinevad pooled inspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada.

Seaduses muutub ka tööõnnetusest ja töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teatamise skeem. Uue korra kohaselt hakkab edaspidi arsti asemel tööandjat tööõnnetusest ja tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teavitama tööinspektsioon. Samuti saab tööinspektsioon luua vastu võetud seaduse alusel ohutu tööelu andmekogu. Seadus jõustub 1. septembril 2014.

Valitsuse algatatud individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse (580 SE) vastuvõtmise poolt oli Riigikogus kolmapäeval 76 saadikut, vastu ja erapooletuid polnud.

Tagasiside