Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 61 poolthäälega vastu valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (436 SE), millega rakendatakse Euroopa Liidu kosmeetikamäärus. Sellega kindlustatakse inimeste tervise kaitse ja toimiv siseturg. 

Seadus täpsustab järelvalvet teostava pädeva asutuse ülesanded ja järelevalve korraldamise reeglid. Eestis on selleks asutuseks Terviseamet. 

Konkreetsema nüansina on seaduses sätestatud, et hammaste valgendamiseks ja pleegitamiseks kasutatavad kosmeetikatooted, mis sisaldavad või millest vabaneb vesinikperoksiidi vahemikus 0,1–6%, ei tohi olla vabalt kättesaadavad tavatarbijale, vaid neid tohib müüa üksnes hambaarstidele. 

Kosmeetikatoodete valmistajad, importijad, levitajad ja kutsealases tegevuses kasutajad ning tervishoiuteenuse osutajad peavad kosmeetikamääruse kohaselt viivitamata teavitama Terviseametit kosmeetikatoodete kasutamisel ilmnenud soovimatust mõjust. 

Seadus sätestab ka vastutuse nõuete rikkumise eest kosmeetikatoodete valmistamisel ja nende käitlemisel. Muudatused on suunatud eelkõige järelevalvet teostavatele institutsioonidele, kosmeetikatoodete valmistajatele ja importijatele, aga ka kosmeetikatoodete tarbijatele. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside