Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis täna heaks Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) seaduse, millega nähakse ette TTÜ erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega, piiritletakse ülikooli tegevussuunad ning uuendatakse TTÜ juhtimist. 

„Uue seaduse eesmärgiks on aidata kaasa uute Eesti edulugude tekkele tehnikateaduste vallas,“ ütles Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik. „Tartu ülikool on täna ainus avalik-õiguslik ülikool, millel on oma seadus. On igati loogiline, et ka TTÜ-l kui eeskujulikul teadusülikoolil, juhtival tehnikahariduse ja -teaduste edendajal on oma seadus.“  

80 poolthäälega heaks kiidetud Tallinna Tehnikaülikooli seadusega (619 SE) nähakse ette TTÜ autonoomia ning tegevuse aluste ja korralduse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes. Samuti piiritletakse seadusega TTÜ vastutusvaldkonnad ning peamised õppe- ja teadustöö tegevussuunad. 

Seaduse kohaselt uuendatakse ülikooli juhtimisstruktuuri, et võimaldada ülikoolil oluliselt suuremal määral kaasata juhtimisprotsessidesse ka ülikooli akadeemilisest kogukonnast väljaspool olevaid isikuid. TTÜ kõrgeimaks juhtorganiks saab kuratoorium, mille liikmetest üle poole nimetavad ülikoolivälised osapooled väljastpoolt akadeemilist kogukonda. 

Ülikooli nõukogu saab olema akadeemiline otsustuskogu, kes otsustab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse küsimuste üle. Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust ja esindab ülikooli. Uus lähenemisviis muudab ülikooli senisest enam avatumaks ning võimaldab ülikoolil oluliselt paremini täita innovatsiooni edendamise ja ühiskonna teenimise ülesannet. 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside