Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 66 poolthäälega (1 erapooletu) valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (754 SE), mis loob kriminaalmenetluses võimaluse kiirkorras lahendada selgete asjaoludega masskuritegusid. Muudatustega loodi kriminaalmenetlusesse uus alternatiivmenetlus, mis näeb ette lihtsamate kriminaalasjade 48 tunni jooksul läbivaatamise erikorra kohtueelses- ja kohtumenetluses.

Riigikogu katkestas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonnateenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE);

valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE).

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu (844 SE);

valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE).

Tänases infotunnis ei esitatud valitsuse esindajatele ühtegi küsimust.

Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside