Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 56 poolthäälega (2 vastu, 2 erapooletut) vastu valitsuse algatatud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse (463 SE), mille rakendamine tagab metsade kaitse ja nende säästva majandamise, sealhulgas metsade elustiku mitmekesisuse, metsade hea tervise ja tootmisvõime säilimise. Samuti loob võimaluse metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks ning metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmiseks. Metsaseaduse muudatused baseeruvad Riigikogu poolt 2011. aastal vastuvõetud Metsanduse arengukaval aastani 2020. 

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool rõhutas, et jätkusuutliku metsanduse peamiseks näitajaks tulevikuvaates on metsavara võimalikult optimaalne kasutamine. “Metsade kasutamine ja mõistlik raie tagab meile pideva tulu ja kindlustab maapiirkonnad töökohtadega,” ütles Nool. Ta pidas oluliseks metsade aktiivset majandamist püsiva puiduvoo tagamiseks, aga ka metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset. 

Metsaressurss vajab pidevat hoolt ja metsaomanikud peavad olema motiveeritud seda tegema. Selleks vähendatakse metsaseaduse muudatustega piiranguid väikemetsaomandi kasutamiseks ja luuakse võimalused paberivabamaks lubade menetlemiseks. Samuti parandatakse metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitse võimalusi kaitsealadel, muudetakse selgemaks erametsaomanike toetamist ja antakse avalikkusele rohkem teavet metsatöödest. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

Tagasiside