Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu 52 poolthäälega (vastu 32) valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (693 SE), mis on osa töövõimereformist.

Seadus kujundab ümber rehabilitatsiooniteenuse korralduse nii tööturu- kui sotsiaalvaldkonda hõlmavaks terviklikuks süsteemiks. Samuti kaasajastab seadus abivahendi teenuse korralduse sotsiaalvaldkonnas.

Töövõimereformi tulemusel hakatakse eristama tööalast rehabilitatsiooni tööealistele inimestele ning sotsiaalset rehabilitatsiooni lastele, eakatele ja puuduva töövõimega inimestele. Tööalast rehabilitatsiooni korraldab töötukassa, sotsiaalset rehabilitatsiooni sotsiaalkindlustusamet.

Riigikogu lisas eelnõu teisel lugemisel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saajate hulka osalise töövõimega tööealised inimesed, kes ei täida töötukassas aktiivsusnõuet ega oma seetõttu õigust tööalasele rehabilitatsioonile.

Muudatusega luuakse inimesele valikuvõimalus. Kui inimene osaleb aktiivselt tööturul, on tal õigus saada teenust rehabilitatsiooni tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. Kui inimene ei soovi olla tööturul aktiivne, siis ei ole tal tööalase rehabilitatsiooni õigust, aga talle jääb õigus igapäevaeluga toimetulekut soodustava sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

Muudatustega rõhutatakse, et teenuse osutamine peab toimuma individuaalsel juhtumikorralduslikul põhimõttel.

Riigikogu lükkas seaduse jõustumise tähtaja 1. jaanuarile 2016.

Läbirääkimistel võtsid sõna Margus Tsahkna ja Heljo Pikhof.

Istungi stenogramm 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside