Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab nelja ministeeriumi vastutusvaldkondasid ning nimetab põllumajandusministeeriumi ümber maaeluministeeriumiks.

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (36 SE) korraldab ümber justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi vastutusvaldkonnad, et tagada valdkondade terviklikum juhtimine, selgem vastutuse jaotus ning aidata kaasa dubleerimise vähendamisele ja tihedama koostöö edendamisele valitsusasutuste vahel.

Seaduse kohaselt nimetatakse põllumajandusministeerium ümber maaeluministeeriumiks ning konkurentsijärelevalve korraldamine viiakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Samuti näeb seadusemuudatus ette, et siseministeeriumi valitsemisalas asuvad kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalhalduse ja regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise ning ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigilise korraldamisega seotud ülesanded viiakse üle rahandusministeeriumi valitsemisalasse riigihalduse ministri vastutusvaldkonda, et toetada haldusreformi ettevalmistamist ja elluviimist.

Seaduse poolt hääletas 57 ja vastu 40 saadikut, 1 saadik jäi erapooletuks.

Läbirääkimistel võtsid sõna Kalle Laanet, Jüri Adams ja Priit Toobal.

Riigikogu võttis vastu valituse algatatud veeseaduse muutmise seaduse (23 SE), millega võetakse täielikult üle EL-i merestrateegia raamdirektiiv. See sätestab liikmesriigi kohustuse koostada merestrateegia, mille eesmärgiks on mereala hea seisundi saavutamine. Merestrateegia üks eesmärk on merekeskkonna seisundi parandamine.

Seaduse poolt hääletas 89 ja vastu 1 saadik, 3 saadikut jäid erapooletuks.

Istungi alguses andis ametivande riigikohtu liige Paavo Randma.

Istungi stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201506111000#PKP-17091

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside