Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu valitsuse algatatud lastekaitseseaduse (677 SE), mille eesmärk on tagada lapse heaolu ja õiguste parem kaitse. Hääletamisel oli seaduse poolt 54, vastu 24 Riigikogu liiget ja erapooletuks jäi üks Riigikogu liige.

Seadusega asendatakse 1993. aastast kehtiv lastekaitseseadus. Uue seaduse väljatöötamisel lähtuti lapse huvide kaitsmisest parimal moel, kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö kvaliteedi parandamise vajadusest ning riikliku lastekaitse korralduse väljaarendamise ja riikliku järelevalve tõhustamise eesmärgist.

Riigikogu toetas teise lugemise käigus sotsiaalkomisjoni muudatusettepanekut, mis rõhutab perekonna tähtsust lapse arengus ja kasvamisel, samuti kutsestandardeid puudutavat ettepanekut. Toetust leidis ka säte, mis lubab kohaliku omavalitsuse otsuse alusel ohu korral lapsele ajutist lapse perest eemaldamist senise 48 tunni asemel kuni 72 tunniks. Praktikas pöördutakse taolistel juhtudel kolme tööpäeva jooksul avaldusega kohtu poole esialgse õiguskaitse korras lapse eraldamiseks perekonnast.

Sotsiaalkindlustusametis arendatakse välja lastekaitseüksus, kust lastekaitsetöötajad saavad abi paluda, näiteks raskemate juhtumite lahendamisel või juriidilise nõu osas.

Seadus jõustub 1. jaanuarist 2016. aastal. Seaduse §19, mis sätestab nõuded lastekaitsetöötaja haridusele ja ettevalmistusele, jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mailis Reps, Heljo Pikhof, Liisa-Ly Pakosta ja Laine Randjärv.

Istungi stenogramm 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside