Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikogu kiitis täna 64 poolthäälega heaks (16 vastu) kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse. Seaduse eesmärk on korrastada kõrgemate riigiteenijate palgasüsteem, sidudes selle lahti keskmisest palgast ning muutes selle lihtsamaks ja läbipaistvamaks.

Seadusega kehtestatakse kõrgeimaks palgamääraks 5200 eurot, mille korrutamisel kindla koefitsiendiga saadakse seaduses loetletud riigiteenijate konkreetsed palgamäärad. Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0, Riigikogu liikmel 0,65. Nimetatud palgamäära suuruse sätestamisel lähtuti sellest, et säiliksid olemasolevad palgad.
 

Makromajanduslike muutustega kaasaskäimiseks indekseeritakse palgamäär kord aastas indeksiga, mille väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi aastase muutuse ja sotsiaalmaksu laekumise aastase muutuse aritmeetilisest keskmisest. Kui peaks tekkima vajadus kõrgeimat palgamäära muuta, siis saab Riigikogu seda teha vastava koosseisu kolmanda aasta kevadistungjärgul. 

Et Eesti on selle seaduse jõustumise ajaks 2011. aasta kevadel eeldatavalt läinud üle eurole, siis otsustati sätestada palgamäär eurodes. Selle sätte osas peeti vajalikuks tuua seadusesse väärtpaberituru seaduse eeskujul paragrahv, mille kohaselt eurodes toodud kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär arvestatakse kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi aluselt. See säte on juhuks, kui peaks juhtuma, et Eesti ei ole 2011. aastal eurole üle läinud.
 

Praegu makstakse Riigikogu liikmetele palka 2008. aasta IV kvartali keskmise palga alusel, mis on 13 117 krooni. Korrutades selle summa vastavalt seadusele neljaga, tuleb Riigikogu liikme kuupalgaks 52 468 krooni.

Riigikogu pressitalitus
 
 
 

 

Tagasiside