Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Süüdistus seotud dokumentide hooletu hoidmisega.

Riigikogu võttis vastu 67 poolthäälega (1 vastu) õiguskantsleri 21. veebruari ettepaneku Riigikogu liikme Margus Hansoni kriminaalvastutusele võtmiseks karistusseadustiku § 242 järgi ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks.

Ettekandega esinenud õiguskantsler Allar Jõks põhjendas oma ettepanekut järgmiselt: ”Uurimisega tuvastati, et Margus Hanson viis riigisaladust sisaldavad dokumendid turvaalalt välja ja jättis nad järelevalveta, rikkudes seega eelnimetatud nõuetega tulenevat hoolsuskohustust. Sellega võimaldas ta varguse toime pannud isikule ebaseadusliku juurdepääsu riigisaladuseks tunnistatud teabele.” Et ülalnimetatud korra reeglid on kehtestatud eeldusega, et nad takistavad kolmandate isikute kuritegelikku rünnet, siis vastutab Hanson reeglite järgimata jätmise tõttu selle eest, et taoline rünne õnnestus ja riigisaladust sisaldavad teabekandjad läksid kaduma. ”Lähtudes eeltoodust, jõudsid kaitsepolitsei ja prokuratuur järeldusele, et on alust kahtlustada, et Margus Hanson on toime pannud karistusseadustiku § 242 järgi kvalifitseeritava kuriteo – riigisaladuseks tunnistatud teabe ettevaatamatusest ebaseadusliku juurdepääsu võimaldamine ja riigisaladust sisaldava teabekandja kaotamine,” selgitas õiguskantsler.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside