Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse täna valitsuse poolt üle antud Riigikogu otsuse „Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (185 OE) ja määras juhtivkomisjoniks rahanduskomisjoni.

Rahanduskomisjon koguneb Kreeka abipaketti erakorraliselt arutama 5 minutit pärast tänase täiskogu istungi lõppu.

Kreeka teise laenuprogrammi kogumaht on kuni 130 miljardit eurot. Eestile kehtiv kapitalivõti EFSFi võlakohustuste garanteerimisel on 0,2748 protsenti. Eesti poolse garantii lõplik suurus selgub peale erasektori osalemise määra kinnitamist ning Kreeka pankade kapitalivajaduste hindamist. Lisaks on lahtine IMFi osalus laenu kogusummas.

 „Kuigi Kreeka on juba teinud märkimisväärseid jõupingutusi, nõuab majanduskasvu taastamine riigilt veel suuri pingutusi. Kärpeprogrammid, struktuursed reformid, finantssüsteemi regulatsiooni muudatused ja kohtusüsteemi reform on vaid mõned näited Kreeka ees seisvatest ülesannetest. Ainult selgetel alustel järjepidev monitooring ja lubaduste täitmine saavad olla aluseks Kreeka abipaketi järk järgulisele rakendumisele,“ ütles Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Uus toetusprogramm näeb ette ulatusliku kava, kuidas taastada Kreeka majanduse jätkusuutlikkus ning tagada Kreeka ja selle läbi kogu euroala finantsstabiilsus. Programmi põhijooneks on Kreeka võla vähendamine 120,5 protsendini aastaks 2020 ning selleks ka erasektori kaasamise. Kreeka valitsussektori võlg ulatub 2011. aasta lõpul hinnanguliselt 162 protsendini SKPst.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside