Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon kuulas oma tänasel istungil ära osapooled, mille põhjal esitas oma seisukohad Eesti-Vene piiriäärsete elanike viisarežiimi jätkamise osas.

Kuulanud oma tänasel istungil ära osapooled – Lembit Sikk Setomaa Valdade Liidust (Kagu-Eesti piirialade viisakoordinaator), Regina Valge Siseministeeriumi välissuhete- ja eurointegratsiooni osakonnast, Ene Rebane Kodakondsus- ja Migratsiooniametist, Jaanus Kirikmäe ja Lauri Bambus Välisministeeriumi konsulaarosakonnast, pidas Riigikogu väliskomisjon vajalikuks esile tõsta järgmist:

a) Eesti-Vene piiril kehtib alates 11.09.2000 täielik viisarežiim, mis võimaldab piiriäärsetel elanikel mõlemalt poolelt taotleda tasuta mitmekordseid ja aastase kehtivusega viisasid. Nii arvestatakse kohalike elanike humanitaarvajadustega ehk elavate lähisugulaste ja lähisugulaste matmispaikade külastamisega. Olemasolev aastane kvoot 4000 tasuta viisa näol on mõistlik. Ka võib üldjoontes rahul olla vastavate kriteeriumidega, mida võetakse viisataotluste rahuldamisel arvesse.

b) Eesti liitumine 01.05.2004 Euroopa Liiduga loob soodsa fooni olemasoleva viisarežiimi jätkamiseks. Euroopa Komisjonis väljatöötamisel olev eelnõu sätestab piiriäärsetele elanikele välispiiri ületamiseks ühesugused tingimused. Kavandatav kord tagab suurema vabaduse piiriäärsetele elanikele piiride ületamiseks, kahjustamata samal ajal siseriiklikku kontrolli riiki sisenejate üle.

c) Pidades silmas eeltoodut peab Riigikogu väliskomisjon vajalikuks lahendada erinevate ametkondade poolt Kagu-Eesti viisakoordinaatori tasustamise probleem. Olemasoleva süsteemi tõhus toimimine ja jätkusuutlikkus on oluline Eesti riigile ja tema kodanikele.

d) Väliskomisjon jätkab antud teema käsitlemist seonduvalt Eesti tulevasest Euroopa Liidu liikmelisusest.

Riigikogu pressitalitus

11. november 2003

Lisainformatsioon:

Väliskomisjoni liige Eiki Berg, tel 055 37 991

Tagasiside