Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon arutas oma tänasel istungil olukorda Mali Vabariigis ja otsustas toetada Euroopa Liidu sõjalise treeningmissiooni saatmist Malisse seoses olukorra pingestumisega selles riigis.

„Eesti valmisolek osaleda staabiohvitseridega Euroopa Liidu treeningmissioonil on panus, mida eeldatakse kõigilt ühenduse partneritelt.  Ma rõhutan, et tegemist ei ole lahingülesandeid täitva missiooniga,“ ütles väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Mihkelson lisas, et Mali relvajõudude väljaõpetamine on kriitilise tähendusega ja see võimaldaks kõige paremal viisil tagada stabiilsust ja julgeolekut nii Malis, kuid seeläbi laiemalt ka kogu regioonis.

„Olukord Malis on viimastel nädalatel kiirelt pingestunud ning eilne pantvangirünnak Alžeerias kinnitab, et tegemist on rahvusvahelise konfliktiga. Situatsioon Malis omab täna vahetut julgeolekusiiret mitte ainult regioonis, vaid ka Euroopa Liidule, mistõttu ühenduse kiirem tegutsemine treeningmissiooni saatmisel on mõistetav,“ ütles Mihkelson

Väliskomisjon väljendas seoses viimaste julgeolekualaste arengute pärast Malis oma muret, kuivõrd need arengud on veelgi süvendanud kriisi selles piirkonnas, seadnud ohtu kohalike elanike julgeoleku püsimise ja poliitilise stabiilsuse.

Euroopa Liidu välisasjade nõukogul langetas otsuse EL missiooni lähetamise kohta täna. Missiooni  ülesanne on Mali armee väljaõpe ja nõustamine.

ÜRO julgeolekunõukogu andis missioonile mandaadi 20. detsembril 2012 ja esialgselt pidi missioon alustama tegevusega alles 2013. aasta sügisel, kuid praeguseks on ajakava oluliselt kiirendatud.

Eesti võimalikku osalemist missioonil reguleerib Riigikogu poolt 19. detsembril 2012 vastu võetud Riigikogu otsus “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös”, mis võimaldab kasutada kuni viit  kaitseväelast rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös NATO või Euroopa Liidu juhitaval sõjalisel operatsioonil.

Eesti seisukohti tutvustas tänasel istungil välisminister Urmas Paet, kelle kinnitusel on Eesti kinnitanud oma valmisolekut missioonil osaleda.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

 

Tagasiside