Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmed arutasid kohtumisel regionaalministriga kodanikuühenduse kontseptsiooni.

Riigikogu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) rakendamise toetusrühm Avo Üpruse eesistumisel kohtus täna valitsuse EKAK-i ühiskomisjoniga, mida juhib regionaalminister Jaan Õunapuu.

Õunapuu andis ülevaate valitsuse ja mittetulundusühenduste ühiskomisjoni tegevuskavast aastatel 2004-2006 tuues esile kodanikuhariduse, seadusloome ning ühenduste rahastamise alakomisjonide töösuunad ja nimetades EKAK-i rakendamise esialgseks aastaeelarveks 6 miljonit krooni alates 2005. aastast. Kohtumisel osalenud ühiskomisjoni liige, Avatud Eesti Fondi direktor Mall Hellam rõhutas, et valitsuse ühiskomisjoni EKAK-i rakendamise tegevuskava näol on tegemist esimese sisulise panusega valitsuse lubatud kodanikuühiskonna tugevdamise täitmiseks ja väga oluline on ühiskomisjonis tekkinud dialoog ministeeriumite ning vabaühenduste vahel. Täiendavalt kuulati sotsioloog Aare Kasemetsa infot Poliitikauuringute Keskuses PRAXIS käivituvast uuringust ”Kaasamine ja konsulteerimine otsustetegemise protsessis – uurimus, analüüs ja soovitused”.

Avo Üprus rõhutas ühiseesmärgina valitsus-, äri- ja mittetulundussektori koostöö tihendamist ning sidususe suurendamist, et Eesti oleks inimestele soe, turvaline ja loominguline ühiskond.

Valitsuse ühiskomisjoni töö tulemusi on kavas kasutada Riigikogus EKAK-i kui riiklikult tähtsa küsimuse arutelu ettevalmistusel ning vastava Riigikogu raporti koostamisel. Raporti valmistab novembri lõpuks ette Riigikogu EKAK-i rakendamise toetusrühm koostöös Riigikogu kultuurikomisjoniga.

Tagasiside