Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tuleviku toetusrühm eesotsas toetusrühma juhi Liisa Pakostaga arutas oma tänasel koosolekul siseministeeriumi poolt koostatavat üleriigilist planeeringut „Eesti 2030+”. Põhiteemadena käsitleti seekord tulevikunägemust transpordi- ja energeetikaküsimustes. Liisa Pakosta sõnul on toetusrühma üheks eesmärgiks Riigikogu liikmete aktiivne kaasamine Eesti ruumilise arengu küsimuste otsustamisse. „Näiteks raudteeliikluse eelisarendamine maanteede ees oleks üks selline suur otsus, millega elukvaliteeti ja liikumiskiirust üle Eesti parandada,“ sõnas Pakosta, „kuna autoga saab ka kõige paremal maanteel talviti sõita kuni 90 km/h, rongiga aga saaksime pakkuda liikumiskiirust 160 km/h, kiirraudteelõikudel 250 km/h, seega on kiirusevahe tuntavalt raudtee kasuks“. Riigikogu liikmetele pakkusidki kõige enam huvi ühistranspordi eelisarendamine, Tallinn-Tartu-Koidula raudtee prioriteetsus ja raudteeliikluse arendamine laiemalt, tuuleparkide võimalikud asukohad, rohekoridoride säilitamine ning Eesti investeerimiskeskkond välisinvestorite silme läbi.

Planeeringu koostamisfaasi tutvustasid Riigikogu liikmetele siseministeeriumi planeeringute osakonna töötajad, vastukaja oodatakse riigikogu fraktsioonidelt 13. detsembrini. Üleriigilise planeeringu peamiseks eesmärgiks on riigi ruumilise arengu suunamine ning erinevalt teistest planeeringutest käsitleb see ka ruumilisi seoseid teiste riikidega, samuti Eesti riigi erinevaid regioone ning kogu maa- ja veeala tervikuna.
Koosolekul avaldasid oma mõtteid toetusrühma asejuht Aleksei Lotman ning liikmed Toomas Trapido ja Silver Meikar.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside