Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon saatis Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (577 OE). Eelnõu on täiskogus 28. oktoobril.

Komisjon kuulas antud teemal ära ka riigikontrolli aruande. Riigikontrolli hinnangul kajastab riigi 2008. aasta aruanne riigi finantsseisundit, lõppenud aruandeperioodi kassakulusid ja majandustulemust olulises osas õigesti. Samas tõdes riigikontroll ka puudusi.
 
“Riigikontroll tõi välja ministeeriumide allasutuste ebaühtlase raamatupidamise taseme ning rõhutas, et riik peab veelgi enam jälgima kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini,” ütles komisjoni esimees Taavi Rõivas aruannet kommenteerides.
 
Riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohaselt on riigi 2008. aasta kassakuludeks 89,4 miljardit krooni, aruandeperioodi konsolideeritud tulemiks miinus 7 miljardit krooni ja konsolideeritud bilansimahuks 31.12.2008 seisuga 175 miljardit krooni.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside